ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – XX – 2018

01-PATROI-CATALIN-Nicolae-Grupa-Bubanj-I-a-complexului-cultural-eneolitic-timpuriu-Salcuta-Bubanj-Krivodol-SBK.pdf
02-TUTULESCU-Ion-Habitatul-in-perioada-eneoliticului-final-in-zona-deluroasa-si-montana-a-Olteniei.-Orizontul-toartelor-pastilate.pdf
03-CRACIUNESCU-Gabriel-Despre-economia-unei-asezari-de-epoca-bronzului-din-Oltenia.pdf
04-TERTECI-Carol-Overview-on-the-habitat-of-Early-Iron-Age-communities-between-the-Southern-Carpathians-the-Olt-river-and-the-Danube.pdf
05-COLTEANU-Petre-MARINOIU-Vasile-HEROIU-Andrei-Cercetarile-arheologice-preventive-din-anul-2017-in-Groapa-de-imprumut-Romanesti„-din-zona-de-protectie-a-sitului-6-Centura-Tg-Jiu.pdf
06-SCHUSTER-Christian-COMSA-Alexandra-Zu-den-Geten-im-Zentrum-der-Walachei-Rumanien.-Eine-bundige-Einfuhrung.pdf
07-SPANU-Daniel-Arme-si-podoabe-de-epoca-tarzie-La-Tene-de-la-Balanesti-Judetul-Gorj.pdf
08-MARINOIU-Vasile-Un-tezaur-roman-cu-denari-republicani-si-imperiali-descoperit-in-padurea-Stroiesti-comuna-Arcani-judetul-Gorj.pdf
09-MARINOIU-Vasile-Gliptica-de-epoca-romana-in-colectia-Muzeului-Judetean-Gorj-Alexandru-Stefulescu.pdf
10-GALATAN-JIET-Dumitru-Pasul-Valcan-si-invaziile-straine-Cetatile-din-Coastele-Petrilei.pdf
11-SARCINA-Gabriel-Cazul-invatatorului-Victor-Popescu-din-Valea-cu-Apa-judetul-Gorj-erou-din-Primul-Razboi-Mondial-in-lumina-unor-documente-din-anul-1917.pdf
12-SARCINA-Gabriel-Contributii-la-istoria-judetului-Gorj.-Statistici-referitoare-la-mobilizatii-si-lumea-I.O.V.R.-Din-Primul-Razboi-Mondial-1916-1918-II.pdf
13-DUDOI-MARIAN-Alin-PATRASCU-Dumitru-Valentin-Un-istoric-al-relatiilor-diplomatice-ale-Romaniei-cu-Islanda-A-survey-of-the-Romania-Iceland-diplomatic-relations.pdf
14-CANURECI-Irinel-Desavarsirea-unitatii-nationale-a-statului-roman.pdf
15-DUDOI-MARIAN-Alin-PATRASCU-Dumitru-Valentin-Un-istoric-al-relatiilor-diplomatice-ale-Romaniei-cu-Finlanda.pdf
16-VASILOIU-Paula-Cristina-Avion-la-Targu-Jiu-in-Perioada-Interbelica.pdf
17-BULIGA-SORIN-Lory-Documente-privind-etapa-preliminara-edificarii-Ansamblului-Monumental-de-la-Targu-Jiu.pdf
18-BALTATEANU-Adrian-Evadarea-lui-Gheorghe-Gheorghiu-Dej-intre-adevar-si-mistificare.pdf
19-BULIGA-SORIN-Lory-ANDRITOIU-Adina-Fotografii-din-donatia-Stephan-Benedict-legate-de-activitatea-lui-Constantin-Brancusi-la-Targu-Jiu-in-perioada-1937-1938.pdf
20-BULIGA-SORIN-Lory-ANDRITOIU-Adina-Schitele-lui-Ioan-Alexandrescu-privind-Ansamblul-Monumental-„Calea-Eroilor.pdf
21-ALBU-Mihaela-Dincolo-si-dincoace-de-frontiere.-Exilul-romanesc-Particularitati-culturale.-Recuperari-necesare.pdf
22-FILARY-Magdalena-Portul-popular-al-muntenilor-polonezi-din-Podhale.pdf
23-CIOCAN-Janeta-Prese-de-ulei-din-zonele-etnografice-ale-judetului-Maramures.pdf
24-BOTEANU-Cornel-Balada-„Miorita-la-Closani-pe-valea-superioara-a-Motrului.pdf
25-NEUMAN-Carmen-Sube-si-cojoace-din-Colectia-de-Etnografie-a-Muzeului-Judetean-de-Etnografie-si-al-Regimentului-de-Granita-Caransebes.pdf
26-DUCAN-BALOSU-Cornel-Paradoxurile-si-tribulatiile-tanarului-Dragobete.pdf
27-CALIN-Gerard-Latura-artistica-a-taranului.-Perceptia-asupra-artei.pdf
28-DUDAU-Ana-Maria-Perspectiva-dialectologica-asupra-graiului-oltenesc.pdf
29-LUNGOCI-Sabin-Colectia-de-Arheologie-si-Arta-religioasa-„Preot-Gheorghe-Petre-Govora.pdf
30-FARA-Florina-Casa-padurarului-din-curtea-Muzeului-Judetean-de-Etnografie-si-al-Regimentului-de-Granita-Caransebes.pdf
31-ANDREESCU-Magda-MARINESCU-Rodica-Un-proiect-un-muzeu-o-expozitie.pdf
32-FIRESCU-Albinel-CIOCAN-Janeta-GIOSANU-Eva-Cronica-unei-expozitii-dedicata-satului-romanesc.pdf
33-DUICU-Ioana-Gabriela-Odobescu-o-foaie-de-zestre-si-Obedenii.pdf
34-DUICU-Sorin-Sebastian-O-icoana-a-Maicii-Domnului-marturisitoare-a-unui-eveniment-hagiografic.pdf
35-DUDAU-Ana-Maria-Aspecte-ale-dinamicii-lexicale-in-limbajul-presei-Oltenesti.pdf
36-BIRAU-Gheorghe-Restituiri-necesare-Ion-Carabatescu.pdf
37-VOCHESCU-Raluca-Centenarul-Marii-Uniri-A-Romanilor.pdf
38-CISMASU-Daniel-Alexandru-Stefulescu-date-biografice.pdf
39-CARLUGEA-Zenovie-Titu-Maiorescu-si-Grigore-Iunian-contracandidati-in-alegerile-din-1891-de-la-Targu-Jiu.pdf
40-BOTOGHINA-Cristina-Neamul-Golestilor-in-constiinta-posteritatii.pdf
41-UNGUREANU-Adelin-Invatatorul-Adrian-Em.-Popescu.pdf
42-UNGUREANU-Ion-Din-memoriile-lui-Teodor-Coltescu.pdf
43-PATROI-CATALIN-Nicolae-Prezentare-de-carte.pdf
44-CALOTOIU-Gheorghe-Recenzie-Vlad-Zirra-Fibule-de-schema-La-Tene-din-Romania.pdf
45-BRADICENI-POPESCU-Ion-Cu-poemele-reintregirii-ale-lui-Florian-Saioc-„La-Centenarul-Marii-Uniri.pdf
46-BRADICENI-POPESCU-Ion-„Contributii-la-o-posibila-bibliografie-istorica-a-Gorjului-de-prof.dr_.-Gheorghe-Nichifor.pdf
01 PĂTROI CĂTĂLIN Nicolae – Grupa Bubanj I a complexului cultural eneolitic timpuriu Sălcuța-Bubanj-Krivodol (SBK)
02 TUȚULESCU Ion – Habitatul în perioada eneoliticului final în zona deluroasă și montană a Olteniei. Orizontul toartelor pastilate
03 CRĂCIUNESCU Gabriel – Despre economia unei așezări de epoca bronzului din Oltenia
04 TERTECI Carol – Overview on the habitat of Early Iron Age communities between the Southern Carpathians, the Olt river and the Danube
05 COLȚEANU Petre, MARINOIU Vasile, HEROIU Andrei – Cercetările arheologice preventive din anul 2017, în ”Groapa de împrumut Romanești„ din zona de protecție a sitului 6 – Centura Tg Jiu
06 SCHUSTER Christian, COMȘA Alexandra – Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung
07 SPÂNU Daniel – Arme și podoabe de epocă târzie La Tène de la Bălănești, Județul Gorj
08 MARINOIU Vasile – Un tezaur roman, cu denari republicani și imperiali descoperit în pădurea Stroiești, comuna Arcani, județul Gorj
09 MARINOIU Vasile – Gliptică de epocă romană, în colecția Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu
10 GĂLĂȚAN JIEȚ Dumitru – Pasul Vâlcan și invaziile străine, Cetățile din Coastele Petrilei
11 SARCINĂ Gabriel – Cazul învățătorului Victor Popescu din Valea cu Apă, județul Gorj erou din Primul Război Mondial în lumina unor documente din anul 1917
12 SARCINĂ Gabriel – Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații și lumea I.O.V.R. Din Primul Război Mondial (1916-1918) (II)
13 DUDOI MARIAN Alin, PĂTRAȘCU Dumitru-Valentin – Un istoric al relațiilor diplomatice ale României cu Islanda (A survey of the Romania-Iceland diplomatic relations)
14 CĂNURECI Irinel – Desăvârșirea unității naționale a statului roman
15 DUDOI MARIAN Alin, PĂTRAȘCU Dumitru-Valentin – Un istoric al relațiilor diplomatice ale României cu Finlanda
16 VASILOIU Paula-Cristina – Avion la Târgu Jiu în Perioada Interbelică
17 BULIGA SORIN Lory – Documente privind etapa preliminară edificării Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu
18 BĂLTĂȚEANU Adrian – Evadarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, între adevar și mistificare
19 BULIGA SORIN Lory, ANDRIȚOIU Adina – Fotografii din donația Stephan Benedict legate de activitatea lui Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, în perioada 1937-1938
20 BULIGA SORIN Lory, ANDRIȚOIU Adina – Schițele lui Ioan Alexandrescu privind Ansamblul Monumental „Calea Eroilor”
21 ALBU Mihaela – Dincolo și dincoace de frontiere. Exilul românesc (Particularități culturale. Recuperări necesare)
22 FILARY Magdalena – Portul popular al muntenilor polonezi din Podhale
23 CIOCAN Janeta – Prese de ulei din zonele etnografice ale județului Maramureș
24 BOTEANU Cornel – Balada „Miorița” la Cloșani, pe valea superioară a Motrului
25 NEUMAN Carmen – Șube și cojoace din Colecția de Etnografie a Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
26 DUCAN BĂLOSU Cornel – Paradoxurile și tribulațiile tânărului Dragobete
27 CALIN Gerard – Latura artistică a țăranului. Percepția asupra artei
28 DUDAU Ana Maria – Perspectivă dialectologică asupra graiului oltenesc
29 LUNGOCI Sabin – Colecția de Arheologie și Artă religioasă „Preot Gheorghe Petre Govora”
30 FARA Florina – Casa pădurarului din curtea Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș
31 ANDREESCU Magda, MARINESCU Rodica – Un proiect, un muzeu, o expoziție
32 FIRESCU Albinel, CIOCAN Janeta, GIOSANU Eva – Cronica unei expoziții dedicată satului românesc
33 DUICU Ioana-Gabriela – Odobescu, o foaie de zestre și Obedenii
34 DUICU Sorin Sebastian – O icoană a Maicii Domnului mărturisitoare a unui eveniment hagiografic
35 DUDĂU Ana Maria – Aspecte ale dinamicii lexicale în limbajul presei Oltenești
36 BIRĂU Gheorghe – Restituiri necesare Ion Carabatescu
37 VOCHESCU Raluca – Centenarul Marii Uniri A Românilor
38 CIȘMAȘU Daniel – Alexandru Ștefulescu – date biografice
39 CÂRLUGEA Zenovie – Titu Maiorescu și Grigore Iunian – contracandidați în alegerile din 1891 de la Târgu-Jiu
40 BOȚOGHINĂ Cristina – Neamul Goleștilor în conștiința posterității
41 UNGUREANU Adelin – Învățătorul Adrian Em. Popescu
42 UNGUREANU Ion – Din memoriile lui Teodor Colțescu
43 PĂTROI CĂTĂLIN Nicolae – Prezentare de carte
44 CALOTOIU Gheorghe – Recenzie – Vlad Zirra, Fibule de schemă La Tène din România
45 BRĂDICENI-POPESCU Ion – Cu poemele reîntregirii ale lui Florian Saioc, „La Centenarul Marii Uniri”
46 BRĂDICENI-POPESCU Ion – „Contribuții la o posibilă bibliografie istorică a Gorjului” de prof.dr. Gheorghe Nichifor
Name Type Size
Sari la conținut