ISSN-P:1582-7151 | ISSN-E:2971-8759 | Jurnal anual | Annual journal

Norme etice

Responsabilitatea autorului:

Răspunderea pentru conținutul articolului/studiului revine, în totalitate, autorului /autorilor. În situația în care Colegiul Editorial solicită modificări majore sau minore, autorul/autorii trebuie să-și revizuiască articolul/studiul conform recomandărilor recenzenților. În caz contrar materialul nu va fi publicat.

Dacă articolul/studiul este realizat de mai mulți autori, persoana care trimite manuscrisul trebuie să aibe consimțământul coautorilor în vederea publicării acestuia în revistă. În acest sens prim autorul va semna declarația de originalitate. Dacă există sprijin financiar în vederea publicării, acest aspect va fi menționat într-o notă în contribuție. Autorii au obligația să declare pe propria răspundere orice potențial conflict de interese.

Responsabilitatea evaluatorilor:

Procedura de peer-review permite colegiului redacțional și evaluatorilor să decidă asupra materialelor care urmează a fi sau nu publicate și permite autorilor să-și îmbunătățească textele. Evaluatorii sunt de acord să recenzeze în mod obiectiv lucrările pentru care au expertiza necesară. Aceștia trebuie să aducă la cunoștința colegiului editorial dacă au constatat similitudini între materialul evaluat și alte publicații deja tipărite. Evaluatorii trebuie să considere confidențiale toate informațiile la care au acces în timpul procesului de evaluare de tip peer-review și se obligă să nu le utilizeze în folos personal sau organizațional sau pentru a dezavantaja/discredita alte persoane.

Responsabilități editoriale:

Colegiul editorial este responsabil de decizia de respingere sau publicare, în baza recomandărilor evaluatorilor, a manuscriselor care vor apărea în această revistă, având în vedere importanța academică și științifică, originalitatea și relevața cercetării pentru domeniul abordat.

Colegiul de redacție și evaluatorii vor evalua conținutul manuscriselor, fără discriminare de rasă, sex, orientare sexuală, religie, origine etnică, cetățenie sau orientare politică a autorilor. Colegiul de redacție are obligația să asigure confidențialitatea manuscriselor aflate în procesul de recenzare și să nu dezvăluie autorilor identitatea evaluatorilor implicați în procesul de recenzare. sau evaluatorilor identitatea autorului.

Colegiul editorial are obligația să nu dezvăluie unor terțe persoane informații cu privire la studiile care urmează a fi publicate în revistă.

Posibilele cazuri de conflicte de interese vor fi analizate de membrii consiliului editorial care va decide cu privire la publicarea sau respingerea manuscriselor. În cazul în care, după publicarea manuscriselor apar potențiale conflicte de interese, de orice natură, acestea cad în sarcina exclusivă a autorului/autorilor.

Plagiatul:

Vor fi respinse contribuțiile în care se constată orice suspiciune legată de plagiat, dar şi situațiile în care același manuscris a mai fost publicat într-o altă revistă.

Sari la conținut