ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – IX – 2003

01-CALOTOIU-Gheorghe-Cercetari-arheologice-din-bronzul-timpuriu-in-necropola-tumulara-de-la-Virtoapele-Virtopu-Ciuperceni-judetul-Gorj.pdf
02-CALOTOIU-Gheorghe-Consideratii-asupra-ritului-si-ritualului-funerar-in-necropola-tumulara-de-la-Telesti-Dragoiesti-judetul-Gorj.pdf
03-HORTOPAN-Dumitru-MARINOIU-Vasile-Cercetarile-arheologice-efectuate-la-Bumbesti-Jiu-Virtop-si-Ciocadia-Codrisoare-judetul-Gorj-campaniile-2000-2001.pdf
04-MARINOIU-Vasile-Unitatile-militare-care-au-stationat-in-castrele-romane-de-la-Bumbesti-Jiu.pdf
05-BASA-Beniamin-Acceptiunea-de-Tara-in-evul-mediu-romanesc.pdf
06-MISCHIE-Nicolae-Buzesti-familie-boiereasca-reprezentativa-pentru-Gorj-Oltenia-si-Tara-Romaneasca.pdf
07-ISAC-Eva-O-reeditate-a-cazaniei-lui-Varlaam-Iasi-1643.pdf
08-CALOTOIU-Gheorghe-Documente-inedite-din-arhive-spaniole-referitoare-la-Principatele-Romane-in-a-doua-jumatate-a-secolului-al-XVIII-lea-in-contextul-politic-sud-est-european.pdf
09-CHIRITA-Mihai-Sarbii-in-Tara-Romaneasca.pdf
10-GIRDU-Gheorghe-Familiile-strainilor-asezati-in-sloboziile-din-Gorj-I.pdf
11-NOVAC-Vasile-50-de-documente-inedite-mehedintene-si-gorjene-referitoare-la-imprumuturi-amanetari-sau-zalogiri-dobanda-sau-osteneala-banilor-din-perioada-1768-1899.pdf
12-VADUVA-Filimon-Momentul-1821-vazut-de-contemporani.pdf
13-PATRASCOIU-MIRCEANicolae-Batalia-de-la-Jiu.-Din-memoriile-generalului-de-divizie-Nicolae-Patrascoiu.pdf
14-BUGA-Dragos-Mutatii-in-evolutia-si-repartitia-in-teritoriu-a-populatiei-Romaniei-in-ultimele-doua-decenii-cauze-si-consecinte.pdf
15-HUICA-Ilie-Seismicitatea-judetului-Gorj-si-posibilitatea-predictiei-cutremurelor.pdf
16-POPESCU-Felicia-Trei-documente-ce-au-apartinut-savantului-Ion-Popescu-Voitesti.pdf
17-BANCILA-Ion-Evocari.pdf
18-SERBAN-ALEXANDRU-Doru-Obiceiuri-si-credinte-legate-de-nastere-la-gorjeni-I.pdf
19-DRANDOE-Grigore-Traditie-inovatie-valoare.pdf
20-BIRSAN-Niculina-O-personalitate-a-Gorjului-Constantin-Neamtu-1867-1953.pdf
21-POPICA-Lavinia-Familia-Savoiu.pdf
22-NICHIFOR-Gheorghe-Alexandru-Stefulescu-si-medievistica-romaneasca.pdf
23-POPESCU-Adrian-Ion-Pillat-si-Closanii-Gorjului.pdf
24-TATARESCU-NEGROPONTES-MARIA-Sanda-Triptic-brancusian-Coloana-Portal-Masa-Tacerii.pdf
25-SANDA-Ion-Brancusi-si-sensul-ascensiunii-cosmice.pdf
26-BULIGA-SORIN-Lory-Simbolistica-sacra-indiana-in-sculptura-lui-Brancusi-regele-regiloe-spiritul-lui-Buddha.pdf
27-ENASEL-Constantin-Din-amintirile-unui-participant-sublocotenentul-Constantin-Enasel-la-razboiul-de-intregire-nationala-1916-1918.pdf
28-MISSIRLIU-Alexandru-Din-amintirile-descendentilor-familiei-Neamtu.pdf
29-LUPESCU-Constantin-Doctorul-Constantin-Lupescu-Note-autobiografice.pdf
30-SOCU-CARMEN-Silvia-Rodica-Popescu-Mister-miracol-sau-implinire.pdf
01 CALOTOIU Gheorghe – Cercetări arheologice din bronzul timpuriu în necropola tumulară de la Vîrtoapele – Vîrtopu – Ciuperceni, județul Gorj
02 CALOTOIU Gheorghe – Considerații asupra ritului și ritualului funerar în necropola tumulară de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj
03 HORTOPAN Dumitru, MARINOIU Vasile – Cercetările arheologice efectuate la Bumbești Jiu – Vîrtop și Ciocadia – Codrișoare, județul Gorj (campaniile 2000-2001)
04 MARINOIU Vasile – Unitățile militare care au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu
05 BASA Beniamin – Accepțiunea de Țară în evul mediu românesc
06 MISCHIE Nicolae – Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească
07 ISAC Eva – O reeditate a cazaniei lui Varlaam, Iași 1643
08 CALOTOIU Gheorghe – Documente inedite din arhive spaniole referitoare la Principatele Române în a două jumătate a secolului al XVIII-lea în contextul politic sud-est european
09 CHIRIȚĂ Mihai – Sârbii în Țara Românească
10 GÎRDU Gheorghe – Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj (I)
11 NOVAC Vasile – 50 de documente inedite mehedințene și gorjene referitoare la împrumuturi, amanetări sau zălogiri, dobândă sau osteneala banilor din perioada 1768-1899
12 VĂDUVA Filimon – Momentul 1821 văzut de contemporani
13 PĂTRĂȘCOIU MIRCEA,Nicolae – Bătălia de la Jiu. Din memoriile generalului de divizie Nicolae Pătrășcoiu
14 BUGĂ Dragoș – Mutații în evoluția și repartiția în teritoriu a populației României în ultimele două decenii – cauze și consecințe
15 HUICĂ Ilie – Seismicitatea județului Gorj și posibilitatea predicției cutremurelor
16 POPESCU Felicia – Trei documente ce au aparținut savantului Ion Popescu-Voitești
17 BĂNCILĂ Ion – Evocări
18 ȘERBAN ALEXANDRU Doru – Obiceiuri și credințe legate de naștere la gorjeni (I)
19 DRANDOE Grigore – Tradiție, inovație, valoare
20 BÎRSAN Niculina – O personalitate a Gorjului Constantin Neamțu (1867-1953)
21 POPICA Lavinia – Familia Săvoiu
22 NICHIFOR Gheorghe – Alexandru Ștefulescu și medievistica românească
23 POPESCU Adrian – Ion Pillat și Cloșanii Gorjului
24 TĂTĂRESCU-NEGROPONTES MARIA Sanda – Triptic brâncușian – Coloana-Portal-Masa Tăcerii
25 SANDA Ion – Brâncuși și sensul ascensiunii cosmice
26 BULIGA SORIN Lory – Simbolistică sacră indiană în sculptura lui Brâncuși regele regiloe (spiritul lui Buddha)
27 ENĂȘEL Constantin – Din amintirile unui participant (sublocotenentul Constantin Enășel) la războiul de întregire națională (1916-1918)
28 MISSIRLIU Alexandru – Din amintirile descendenților familiei Neamțu
29 LUPESCU Constantin – Doctorul Constantin Lupescu Note autobiografice
30 ȘOCU CARMEN Silvia – Rodica Popescu – Mister, miracol sau împlinire
Name Type Size
Sari la conținut