ISSN-P:1582-7151 | ISSN-E:2971-8759 | Jurnal anual | Annual journal

Acasă

Despre noi

Revista “Litua. Studii și cercetări” este o publicație științifică editată sub egida Muzeului Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu”, instituție de cultură înființată la 16 iulie 1894. Doi ani mai târziu, în luna aprilie 1896 a fost editat primul și singurul jurnal, “Publicațiunile Muzeului Județean al Gorjului-Litua”, care fructifica preocuprile știintifice ale membrilor fondatori.

Începând cu anul 1978 revista “Litua. Studii și cercetări” a fost reeditată în serie nouă, însă, din condiții obiective, rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul a doi-trei ani au fost publicate într-un singur volum (1978-2009). Din anul 2011 revista a cunoscut o apariție anuală, iar tematica s-a menținut în toate numerele, acoperind domenii precum: arheologie, istorie, etnografie, folclor, muzeologie, geologie, pedagogie muzeală, muzeologie, documentaristică și memorialistică.

Scop și obiective

Jurnalul își propune:

  • Promovarea cercetării științifice bazate pe interdisciplinaritate
  • Abordarea unor tematici variate din problematica Istoriei și a științelor conexe, care surprind epoci de la preistorie la istoria contemporană și domenii precum arheologia, geologia, preistoria, istoria politică, istoria culturală, istoria relațiilor internaționale, muzeologia etc.
  • Afirmarea identității naționale prin lărgirea orizontului cunoașterii în domeniile etnografie și folclor
  • Să atragă colaboratori de prestigiu din țără și din străinătate a căror contribuție să asigure standardele de calitate ale cercetării științifice în domeniile abordate

Revista publică studii/articole provenind de la autori care activează în mediul muzeal și academic, de la cercetători științifici sau cadre didactice din mediul preuniversitar.

Nu se percep taxe pentru prelucrarea articolelor și pentru publicare.

Declarație despre liberul acces

“Litua. Studii și cercetări” este o revistă cu acces deschis. Utilizatorii au dreptul de a citi, descărca, copia, distribui, tipări, căuta sau trimite la textele integrale ale articolelor.

Drepturi de copyright și de publicare
Drepturile de copyright și de publicare rămân în sarcina revistei.

Licență CC-BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sari la conținut