ISSN-P:1582-7151 | ISSN-E:2971-8759 | Jurnal anual | Annual journal

Procesul de recenzare

Procesul de recenzare în sistem double blind-peer review

Materialele înaintate spre publicare, pot aborda diverse teme din domeniul Istoriei și al științelor conexe, în concordanță cu specificul jurnalului. Acestea vor intra într-un proces de selecție derulat sub egida Colegiului editorial care va ține cont de încadrarea într-unul dintre domeniile revistei și de normele de publicare.

Secretarul științific va trimite articolele și studiile selectate pentru a fi evaluate de doi recenzenți selectați dintre membrii Colegiul științific al revistei, fără ca aceștia să cunoască autorii manuscriselor. Identitatea recenzenților nu va fi dezvăluită autorilor.

Recenzenții au obligația de a completa formularul de evaluare și de a trimite concluziile Colegiului editorial în termen de 30 de zile de la data primirii materialelor. Formularul de evaluare, în care se regăsesc, inclusiv comentariile cu privire la conținutul științific al lucrării și posibilitatea publicării acesteia, va fi înmânat secretarului științific.

Acesta va sintetiza observațiile recenzenților și le va comunica autorului.

Decizia privind publicarea, revizuirea sau respingerea fiecărui material primit, având în vedere recomandările evaluatorilor, va fi luată de Colegiul editorial.

Responsabilitatea privind corectitudinea gramaticală a limbii utilizate în materialul supus evaluării revine exclusiv autorului/autorilor.

Orice drepturi asupra materialelor nepublicate se reîntorc la autori.

În procesul de evaluare se va ține cont de următoarele criterii:

 1. Relevanța temei: importanța temei tratate și cuantificarea acesteia în cadrul domeniului specific de cercetare indicat de autor
 2. Originalitatea cercetării: prezentarea cercetărilor anterioare asupra subiectului tratat; corectitudinea metodologică și validitatea acesteia în defavoarea altor metodologii; sursele documentare utilizate; calitatea interpretărilor și concluziilor; bibliografia actualizată și atent selectată
 3. Calitatea expunerii: concordanța dintre titlu și obiectul de studiu; caracterul comprehensibil al rezumatului, asociat cu conținutul articolului; organizarea logică și clară a conținutului; limbaj academic, corectitudine gramaticală şi claritatea exprimării
 4. Recomandări pentru publicare:
  a. articolul este acceptat în forma inițială
  b. articolul este acceptat cu modificări majore
  c. articolul este acceptat cu modificări minore
  d. articolul este respins

Notă: Fiecare criteriu se notează de la 5 al 1


Sari la conținut