ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – XIX – 2017

01-GHERGHE-Petre-C.-la-ceas-aniversar.pdf
02-LAZAR-Simona-Consideratii-cu-privire-la-viziunea-asupra-spatiului-de-locuit-in-societatile-arhaice-si-preistorice.pdf
03-TUTULESCU-Ion-Rit-si-ritual-funerar-in-perioada-eneoliticului-final-in-zona-de-nord-vest-a-Olteniei.-Studiu-de-caz-Ostrovul-Corbului.pdf
04-PATROI-Nicolae-Catalin-Noi-informatii-despre-asezarile-si-descoperirile-culturii-Cotofeni-din-Oltenia.pdf
05-SCHUSTER-Cristian-TUTULESCU-Ion-Einiges-zu-den-Gruben-der-fruhbronzezeitlichen-Glina-Kultur.pdf
06-CRACIUNESCU-Gabriel-Asezarile-culturii-Zuto-Brdo-–-Garla-Mare.pdf
07-GHERGHE-Petre-CIOANA-Vasile–-Marturii-arheologice-din-prima-varsta-a-fierului-recuperate-din-arealul-geografi-c-al-localitatii-Maglavit-jud.-Dolj.pdf
08-TERTECI-Carol-Nota-cu-privire-la-vasele-ceramice-ale-fenomenului-Basarabi-din-Oltenia.pdf
09-MARINOIU-Vasile-Un-tezaur-de-denari-romani-republicani-si-imperiali-descoperit-la-Telesti-Judetul-Gorj.pdf
10-RADULESCU-Toma-Monede-romane-de-bronz-din-Imperiul-Roman-Tarziu-din-colectia-Alexandru-si-Aristia-Aman-descoperite-la-Sucidava-Celei-jud.-Olt-si-imprejurimi.pdf
11-CIOBOTEA-Dinica-Dinamica-sociala-in-satele-mosnenesti-ale-comunei-Pestisani-Gorj.pdf
12-CIOAREC-Ileana-Implicarea-boierilor-Parscoveni-in-viata-politica-a-Tarii-Romanesti-secolele-XVII-XVIII.pdf
13-STANCU-Claudiu-Bisericile-de-lemn-din-comuna-Stoina.pdf
14-UNGUREANU-Adelin-Referinte-generice-asupra-Bisericilor-de-la-Cernadia-Novaci-si-Pociovalistea.pdf
15-GRECOIU-Cristian-Banca-Populara-Romanul.pdf
16-PATRASCU-Dumitru-Valentin-PATRASCU-Daniela-Liliana-Evolutia-demografi-ca-a-satelor-actualei-comune-Danciulesti-1912-2011.pdf
17-SARCINA-Gabriel-Contributii-la-istoria-judetului-Gorj.-Statistici-referitoare-la-mobilizatii-si-lumea-IOVR-din-primul-razboi-mondial-1916-1918-I.pdf
18-PUPAZA-Dan-POPESCU-BRADICENI-Ion-BOLOCAN-Nicolae-PUPAZA-Grigore-Cei-zece-martiri-de-la-Drobeta-Turnu-Severin.pdf
19-GHERGHE-Otilia-SLABU-Camelia-Consemnari-despre-actiunile-Armatei-Romane-in-Basarabia-in-jurnalul-inedit-al-capitanului-Constantin-Sanatescu-1918.pdf
20-RAT-Daniela-Jana-Marturii-ale-trecutului-doua-scrisori-de-pe-frontul-din-Caucaz-din-cel-de-al-doilea-razboi-mondial.pdf
21-POPESCU-BRADICENI-Ion-PUPAZA-Dan-Un-dialog-epistolar-incendiar-intre-Grigore-Brancusi-si-Grigore-Pupaza.pdf
22-ALBU-Mihaela-Homo-viator.-Din-itinerariile-exilului-romanesc.pdf
23-CALIN-Camelia-Aspecte-privind-schimbarea-sociala-in-satul-romanesc-in-perioada-celui-de-al-Doilea-Razboi-Mondial-refl-ectate-in-documente-de-arhiva.pdf
24-BOTOGHINA-Cristina-Petrecerea-timpului-liber-la-conacul-de-la-Golesti.pdf
25-GERARD-CALIN-Florin-Arhitectura-populara-pastrata-in-situ-pe-Vaile-Argeselului-Valsanului-si-Doamnei-specifi-ca-secolului-al-XIX-lea.pdf
26-BALAN-Anisoara-Tesaturile-oltenesti-de-interior.pdf
27-ZAMFIR-Alexandru-Mijloace-de-transport-traditionale-din-colectia-Muzeului-Satului-Valcean.pdf
28-CEAUSESCU-Anca-Obiceiuri-si-traditii-legate-de-Sarbatoarea-Bobotezei-in-sudul-Olteniei.pdf
29-DUICU-Ioana-Gabriela-Podoabele-in-tablouri-votive-din-Bucuresti.pdf
30-CIOCAN-Janeta-De-la-Ignat-la-Ziua-de-Craciun-in-satul-traditional-din-nordul-Transilvaniei.pdf
31-JIET-GALATAN-Dumitru-Contributii-la-elucidarea-termenului-de-baraba-si-momarlan.pdf
32-BOTEANU-Cornel-Vintilani-catunul-cu-un-singur-locuitor-din-comuna-Isverna-judetul-Mehedinti.pdf
33-CARLUGEA-Zenovie-„Marea-Oltenie-in-viziunea-savantului-gorjean-Ion-Popescu-Voitesti.pdf
34-PATRASCU-Daniela-Liliana-PATRASCU-Dumitru-Valentin-Charles-Laugier-1875-1930-Medic-primar-al-judetului-Gorj.pdf
35-CARLUGEA-Zenovie-Un-maestru-al-picturii-neobizantine-Iosif-Keber.pdf
36-CARLUGEA-Zenovie-Liviu-Rebreanu-si-Tudor-Arghezi-despre-Jean-Barbulescu-si-Targu-Jiul-de-altadata.pdf
37-BULIGA-Sorin-Lory-Colectia-de-trovanti-masa-rebut-si-mesele-din-pietre-de-moara-brancusiene-din-Targu-Jiu.pdf
38-CANURECI-Irinel-„Cateva-consideratii-asupra-relatiei-muzeu-etnografi-c-public.pdf
39-PATRASCU-Daniela-Liliana-PATRASCU-Dumitru-Valentin-Comemorarea-a-100-de-ani-de-la-sacrifi-ciul-suprem-al-generalului-Ioan-Dragalina.pdf
40-CALOTOIU-Gheorghe-Recenzie.pdf
01 GHERGHE Petre C. la ceas aniversar
02 LAZĂR Simona – Consideraţii cu privire la viziunea asupra spaţiului de locuit în societăţile arhaice și preistorice
03 TUȚULESCU Ion – Rit și ritual funerar în perioada eneoliticului final în zona de nord-vest a Olteniei. Studiu de caz Ostrovul Corbului
04 PĂTROI Nicolae Cătălin – Noi informații despre așezările și descoperirile culturii Coțofeni din Oltenia
05 SCHUSTER Cristian, TUŢULESCU Ion – Einiges zu den Gruben der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur
06 CRĂCIUNESCU Gabriel – Așezările culturii Žuto Brdo – Gârla Mare
07 GHERGHE Petre, CIOANĂ Vasile– Mărturii arheologice din prima vârstă a fierului recuperate din arealul geografi c al localității Maglavit, jud. Dolj
08 TERTECI Carol – Notă cu privire la vasele ceramice ale fenomenului Basarabi din Oltenia
09 MARINOIU Vasile – Un tezaur de denari romani, republicani şi imperiali descoperit la Teleşti, Judeţul Gorj
10 RĂDULESCU Toma – Monede romane de bronz din Imperiul Roman Târziu din colecţia Alexandru şi Aristia Aman descoperite la Sucidava-Celei (jud. Olt) şi împrejurimi
11 CIOBOTEA Dinică – Dinamică socială în satele moșnenești ale comunei Peștișani- Gorj
12 CIOAREC Ileana – Implicarea boierilor Pârşcoveni în viaţa politică a Ţării Româneşti secolele XVII-XVIII)
13 STANCU Claudiu – Bisericile de lemn din comuna Stoina
14 UNGUREANU Adelin – Referinţe generice asupra Bisericilor de la Cernădia, Novaci şi Pociovaliştea
15 GRECOIU Cristian – Banca Populară Românul
16 PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin, PĂTRAŞCU Daniela-Liliana – Evoluţia demografi că a satelor actualei comune Dănciuleşti (1912-2011)
17 SARCINĂ Gabriel – Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații și lumea IOVR din primul război mondial (1916-1918) (I)
18 PUPĂZĂ Dan, POPESCU-BRĂDICENI Ion, BOLOCAN Nicolae, PUPĂZĂ Grigore – Cei zece martiri de la Drobeta-Turnu Severin
19 GHERGHE Otilia, SLABU Camelia – Consemnări despre acţiunile Armatei Române în Basarabia în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1918)
20 RAȚ Daniela Jana – Mărturii ale trecutului două scrisori de pe frontul din Caucaz din cel de-al doilea război mondial
21 POPESCU-BRĂDICENI Ion, PUPĂZĂ Dan – Un dialog epistolar incendiar între Grigore Brâncuşi şi Grigore Pupăză
22 ALBU Mihaela – Homo viator. Din itinerariile exilului românesc
23 CĂLIN Camelia – Aspecte privind schimbarea socială în satul românesc, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, refl ectate în documente de arhivă
24 BOȚOGHINĂ Cristina – Petrecerea timpului liber la conacul de la Golești
25 GERARD CĂLIN Florin – Arhitectură populară păstrată in situ, pe Văile Argeşelului, Vâlsanului şi Doamnei, specifi că secolului al XIX-lea
26 BĂLAN Anișoara – Țesăturile oltenești de interior
27 ZAMFIR Alexandru – Mijloace de transport tradiţionale din colecţia Muzeului Satului Vâlcean
28 CEAUŞESCU Anca – Obiceiuri şi tradiţii legate de Sărbătoarea Bobotezei în sudul Olteniei
29 DUICU Ioana Gabriela – Podoabele în tablouri votive din Bucureşti
30 CIOCAN Janeta – De la Ignat la Ziua de Crăciun în satul tradiţional din nordul Transilvaniei
31 JIEŢ GĂLAŢAN Dumitru – Contribuţii la elucidarea termenului de barabă şi momârlan
32 BOTEANU Cornel – Vintilani, cătunul cu un singur locuitor, din comuna Isverna, județul Mehedinți
33 CÂRLUGEA Zenovie – „Marea Oltenie” în viziunea savantului gorjean Ion Popescu-Voiteşti
34 PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin – Charles Laugier (1875 – 1930) Medic primar al judeţului Gorj
35 CÂRLUGEA Zenovie – Un maestru al picturii neobizantine Iosif Keber
36 CÂRLUGEA Zenovie – Liviu Rebreanu şi Tudor Arghezi despre Jean Bărbulescu şi Târgu-Jiul de altădată
37 BULIGA Sorin Lory – Colecţia de trovanţi, masa-rebut şi mesele din pietre de moară brâncuşiene din Târgu-Jiu
38 CĂNURECI Irinel – „Câteva consideraţii asupra relaţiei muzeu etnografi c public”
39 PĂTRAŞCU Daniela-Liliana, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin – Comemorarea a 100 de ani de la sacrifi ciul suprem al generalului Ioan Dragalina
40 CALOTOIU Gheorghe – Recenzie
Name Type Size
Sari la conținut