ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – II – 1982

01-CALOTOIU-Gheorghe-GHERGHE-Oltina-GHERGHE-Petre-UDRISTE-Elena-Muzeul-Gorjului-Expozitia-permanenta-a-sectiei-de-istorie.pdf
02-COMSA-Eugen-Unele-date-cu-privire-la-descoperirile-din-epoca-neolitica-de-pe-teritoriul-judetului-Gorj.pdf
03-CALOTOIU-Gheorghe-Repertoriul-arheologic-roman-al-Gorjului.pdf
04-PETOLESCU-Constantin-Viata-romana-in-judetul-Gorj.pdf
05-BERCIU-DRAGHICESCU-Adina-Aspecte-ale-exploatarii-sarii-si-a-comertului-cu-sare-in-Tara-Romaneasca-in-secolele-XIV-XVI.pdf
06-ISAC-Eva-Cartea-veche-tiparita-la-Buda-aflata-in-colectiile-judetului-Gorj.pdf
07-ADANILOAIE-N.-Activitatea-lui-Tudor-Vladimirescu-pina-la-1821-–-1821.pdf
08-CIACHIR-Nicolae-Revolutia-din-1821-de-sub-conducerea-lui-Tudor-Vladimirescu-si-implicatiile-ei-pe-plan-sud-est-european.-Materiale-noi-privind-semnificatia-acestei-revolutii-–-1821.pdf
09-JOITA-Virgil-Comertul-judetului-Gorj-la-inceputul-secolului-al-XIX-lea-pina-la-1821-–-1821.pdf
10-IORDACHE-Marin-Tricolorul-romanesc-la-steagul-revolutiei-din-1821-condusa-de-Tudor-Vladimirescu-–-1821.pdf
11-UDRISTE-Elena-Insemnari-cu-privire-la-revolutia-din-1821-–-1821.pdf
12-SAFTA-Constantin-Framintari-taranesti-la-Islaz-si-satele-din-jurul-sau-in-preajma-revolutiei-de-la-1821-–-1821.pdf
13-MISCHIE-Constantin-MISCHIE-Nicolae-Marturii-in-unele-scrieri-si-documente-despre-Tudor-Vladimirescu-si-revolutia-din-1821-–-1821.pdf
14-BARBU-Paul-Participarea-judetului-Gorj-la-revolutia-de-la-1848.pdf
15-DINA-Ioana-GIURGIULESCU-Constantin-Un-document-cartografic-existent-in-colectia-de-istorie-a-Muzeului-Judetean-Gorj.pdf
16-MARINOIU-Vasile-Aspecte-ale-ocupatiei-militare-straine-in-Gorj-in-primul-razboi-mondial.pdf
17-ANDRITOIU-V.-Din-activitatea-tribunalului-militar-german-din-Tirgu-Jiu-in-timpul-primului-razboi-mondial.pdf
18-PATRASCOIU-Nicolae-Batalia-de-la-Jiu-octombrie-1916.pdf
19-SECELEANU-Petre-Activitatea-desfasurata-de-Patidul-Comunist-Roman-si-Partidul-Social-Democrat-din-Oltenia-in-cadrul-unitatii-de-actiune-a-clasei-muncitoare-a-Frontului-Unic-Muncitoresc-1921-1944.pdf
20-FIROIU-Valeria-Infaptuirea-reformei-agrare-din-1921-in-judetul-Gorj-si-limitele-ei.pdf
21-AVRAM-Cezar-Alegerile-parlamentare-din-anul-1927.pdf
22-VADUVA-Filimon-Aspecte-economice-si-sociale-reflectate-in-ziarul-local-Gorjanul-in-perioada-1924-1929.pdf
23-TUDORAN-Pompiliu-Gorjul-in-contextul-electoral-al-Olteniei-din-cel-de-al-patreulea-deceniu-unele-consideratii-statistice.pdf
24-ARDEIU-Petre-AVRAM-Cezar-Atitudini-ostile-razboiului-revizionismului-si-ascensiunii-fascismului-oglindite-in-publicatiile-Gorjanul-si-Revista-invatatorimii-gorjene.pdf
25-DIACONU-Luchian-Din-lupta-maselor-populare-din-Oltenia-pentru-proclamarea-republicii.pdf
26-BAJMATARA-Domnica-Interiorul-taranesc-din-cadrul-Muzeului-Arhitecturii-Populare-din-Gorj-II.pdf
27-CAMUI-Iulian-Culele-din-Gorj.pdf
28-IONESCU-Dan-Trei-case-memoriale-in-judetul-Gorj.pdf
29-BRATILOVEANU-POPILIAN-Marcela-Aspecte-ale-functionalitatii-si-organizarii-gospodariei-satesti-de-pe-Valea-Motrului.pdf
30-RACOVEANU-Ionel-Arme-in-muzeul-Liceului-Motru.pdf
31-MOCIOI-Ion-Gheorghe-Magheru-1804-1880.pdf
32-GARDU-Gheorghe-Alexandru-Stefulescu-premiat-de-Academia.pdf
33-NEGULEASA-Dan-Alexandru-Stefulescu-II.pdf
34-NOVAC-Vasile-Golestii-si-Gorjul.-Muzeul-Golesti-Arges.pdf
35-LACEANU-Ion-Ion-Popescu-Voitesti.pdf
36-VELICAN-Eugen-VILCEANU-Vasile-Un-poet-uitat-Sebastian-Hortopan.pdf
37-CARLUGEA-Z.-Poezia-lui-Daniel-Turcea.pdf
38-AMZULESCU-Alexandru-Eposul-eroic-marturie-specifica-a-vechimii-permanentei-si-unitatii-oglindire-a-patriotismului-si-vitejiei-poporului-roman.pdf
39-ALEXANDRU-Ion-Ecouri-ale-eroicelor-lupte-pentru-independenta-si-unitate-nationala-in-poezia-populara-din-Oltenia-si-Muntenia.pdf
40-SANDA-Ion-Traditie-si-contemporaneitate-in-cintecele-populare-din-Gorj.pdf
41-SEGA-Vasile-Permanenta-si-continuitate.pdf
42-POPESCU-Adrian-Unitatea-nationala-reflectata-in-creatia-populara-din-Gorj.pdf
43-POP-Nicolae-Pastoritul-transhumant-si-implicatiile-lui-la-citeva-jocuri-populare.pdf
44-POPESCU-Sabin-Sentimente-de-dragoste-si-iubire-in-strigatura-pastorala-de-la-poalele-Paringului.pdf
45-CERCELARU-Virgiliu-Haiducia-reflectata-in-textele-culese-de-pionieri-in-cadrul-cercului-de-istorie-si-folclor.pdf
46-POENARU-Liviu-O-balada-necunoscuta-despre-Baba-Novac.pdf
47-PUPAZA-Grigore-Consideratii-privind-unele-elemente-nedeice-din-zona-Jalesului.pdf
48-CARABIS-Vasile-Relatiile-comerciale-ale-Gorjului-cu-Transilvania.pdf
49-NICOLESCU-Grigore-Regimentul-18-Gorj-in-luptele-de-la-Muncelu-din-15-29-august-1917.pdf
50-CIRSTOIU-Cornel-In-legatura-cu-infiintarea-scolii-nationale-in-Tg.-Jiu.pdf
51-GOGONEA-Vasile-Aspecte-filozofice-ale-creatiei-brincusiene.pdf
52-MISCHIE-Nicolae-Istoria-disciplina-cu-un-profund-caracter-formativ.pdf
01 CALOTOIU Gheorghe, GHERGHE Oltina, GHERGHE Petre, UDRIȘTE Elena – Muzeul Gorjului – Expoziția permanentă a secției de istorie
02 COMȘA Eugen – Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj
03 CALOTOIU Gheorghe – Repertoriul arheologic roman al Gorjului
04 PETOLESCU Constantin – Viața romană în județul Gorj
05 BERCIU-DRĂGHICESCU Adina – Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI
06 ISAC Eva – Cartea veche tipărită la Buda aflată în colecţiile judeţului Gorj
07 ADĂNILOAIE N. – Activitatea lui Tudor Vladimirescu pînă la 1821 – 1821
08 CIACHIR Nicolae – Revoluția din 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu și implicațiile ei pe plan sud-est european. Materiale noi privind semnificația acestei revoluții – 1821
09 JOIȚA Virgil – Comerțul județului Gorj la începutul secolului al XIX-lea (pînă la 1821) – 1821
10 IORDACHE Marin – Tricolorul românesc la steagul revoluției din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu – 1821
11 UDRIȘTE Elena – Însemnări cu privire la revoluția din 1821 – 1821
12 SAFTA Constantin – Frămîntări țărănești la Islaz și satele din jurul său în preajma revoluției de la 1821 – 1821
13 MISCHIE Constantin, MISCHIE Nicolae – Mărturii în unele scrieri și documente despre Tudor Vladimirescu și revoluția din 1821 – 1821
14 BARBU Paul – Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848
15 DINA Ioana, GIURGIULESCU Constantin – Un document cartografic existent în colecția de istorie a Muzeului Județean Gorj
16 MARINOIU Vasile – Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial
17 ANDRIȚOIU V. – Din activitatea tribunalului militar german din Tîrgu-Jiu în timpul primului război mondial
18 PĂTRĂȘCOIU Nicolae – Bătălia de la Jiu, octombrie 1916
19 SECELEANU Petre – Activitatea desfășurată de Patidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unității de acțiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc – 1921-1944
20 FIROIU Valeria – Înfăptuirea reformei agrare din 1921 în județul Gorj și limitele ei
21 AVRAM Cezar – Alegerile parlamentare din anul 1927
22 VĂDUVA Filimon – Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local Gorjanul în perioada 1924-1929
23 TUDORAN Pompiliu – Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice)
24 ARDEIU Petre, AVRAM Cezar – Atitudini ostile războiului, revizionismului și ascensiunii fascismului, oglindite în publicațiile Gorjanul și Revista învățătorimii gorjene
25 DIACONU Luchian – Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea republicii
26 BAJMATĂRĂ Domnica – Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj (II)
27 CAMUI Iulian – Culele din Gorj
28 IONESCU Dan – Trei case memoriale în județul Gorj
29 BRATILOVEANU POPILIAN Marcela – Aspecte ale funcționalității și organizării gospodăriei sătești de pe Valea Motrului
30 RACOVEANU Ionel – Arme în muzeul Liceului Motru
31 MOCIOI Ion – Gheorghe Magheru (1804-1880)
32 GARDU Gheorghe – Alexandru Ștefulescu premiat de Academia
33 NEGULEASA Dan – Alexandru Ștefulescu (II)
34 NOVAC Vasile – Goleștii și Gorjul. Muzeul Golești – Argeș
35 LĂCEANU Ion – Ion Popescu-Voitești
36 VELICAN Eugen, VÎLCEANU Vasile – Un poet uitat Sebastian Hortopan
37 CARLUGEA Z. – Poezia lui Daniel Turcea
38 AMZULESCU Alexandru – Eposul eroic – mărturie specifică a vechimii, permanenței și unității, oglindire a patriotismului și vitejiei poporului roman
39 ALEXANDRU Ion – Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia
40 SANDA Ion – Tradiție și contemporaneitate în cîntecele populare din Gorj
41 ȘEGA, Vasile – Permanență și continuitate
42 POPESCU Adrian – Unitatea națională reflectată în creația populară din Gorj
43 POP Nicolae – Păstoritul transhumant și implicațiile lui la cîteva jocuri populare
44 POPESCU Sabin – Sentimente de dragoste și iubire în strigătura pastorală de la poalele Parîngului
45 CERCELARU Virgiliu – Haiducia reflectată în textele culese de pionieri în cadrul cercului de istorie și folclor
46 POENARU Liviu – O baladă necunoscută despre Baba Novac
47 PUPĂZĂ Grigore – Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului
48 CĂRĂBIȘ Vasile – Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania
49 NICOLESCU Grigore – Regimentul 18 Gorj în luptele de la Muncelu din (15-29) august 1917
50 CÎRSTOIU Cornel – În legătură cu înființarea școlii naționale în Tg.-Jiu
51 GOGONEA Vasile – Aspecte filozofice ale creației brîncușiene
52 MISCHIE Nicolae – Istoria – disciplină cu un profund caracter formativ
Name Type Size
Sari la conținut