ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – XV – 2013

01-LUCA-Sabin-Adrian-TUDORIE-Anamaria-Date-cu-privire-la-complexul-C164-de-la-Turdas-Lunca-Judetul-Hunedoara.pdf
02-PATROI-Catalin-Nicolae-Decorul-si-modalitati-de-dispunere-a-sa-pe-fi-gurinele-antropomorfe-de-lut-atribuite-culturii-eneolitice-Salcuta.pdf
03-TUTULESCU-Ion-Forme-de-habitat-apartinand-culturii-Cotofeni-in-zona-deluroasa-si-montana-a-Olteniei.pdf
04-COTOROGEA-Adina-Gabriela-Consideratii-asupra-inmormantarilor-tumulare-din-depresiunea-subcarpatica-a-Polovragilor-necropola-de-la-Milostea.pdf
05-CHITONU-Madalin-Descoperiri-arheologice-intamplatoare-in-judetul-Mehedinti.pdf
06-TERTECI-Carol-TULUGEA-Claudiu-Materiale-ceramice-Verbicioara-din-colectiile-Muzeului-Judetean-Aurelian-Sacerdoteanu-Valcea.pdf
07-SCHUSTER-Cristian-POPA-Traian-Despre-cateva-piese-din-lut-ars-din-asezarea-basarabi-de-la-Mironesti-malul-rosu-jud.-Giurgiu.pdf
08-CALOTOIU-Gheorghe-Artefacte-geto-dacice-descoperite-in-judetul-Gorj.pdf
09-ROMAN-Cristian-LUCA-Sabin-Adrian-Cavaleri-incinerati-la-Hunedoara-gradina-castelului-platoujud.-Hunedoara-campaniile-anilor-2008-2009.pdf
10-MOCIOI-Ion-Nume-dacice-de-plante-medicinale-atestate.pdf
11-EL-SUSI-Georgeta-Date-asupra-speciilor-de-animale-exploatate-in-locuirile-din-secolele-II-IV-si-VI-VII-d.-Chr.-de-la-Militari-Campul-Boja-Bucuresti.-Campaniile-arheologice-din-2003-2005.pdf
12-CRACIUNESCU-Gabriel-Zona-de-la-est-de-Portile-de-Fier-in-evul-mediu.pdf
13-CALOTOIU-Gheorghe-HORTOPAN-Dumitru-COTOROGEA-Adina-Gabriela-–-Cercetarile-arheologice-preventive-de-la-biserica-Sfi-ntii-Voievozi-din-satul-Tantareni-comuna-Tantareni-judetul-Gorj.pdf
14-POPESCU-Gabriela-Neta-Insemnari-de-pe-cartea-veche-romaneasca-din-colectia-muzeului-judetean-Gorj.pdf
15-IONITA-NICULESCU-Mihaela-Derapaje-ale-vietii-matrimoniale.-Divortul-in-Nordul-Olteniei-la-cumpana-secolelor-XIX-XX.pdf
16-PATRASCU-Daniela-Liliana-Tripla-Alianta-in-context-european.pdf
17-FIRESCU-Albinel-Evolutia-economica-a-Craiovei-in-perioada-interbelica.pdf
18-DUDOI-Marian-Alin-PATRASCU-Dumitru-Valentin-Political-involution-in-Romania-during-the-fi-rst-half-of-1948-depicted-in-a-Review-of-the-United-States-Minister.pdf
19-BRATU-Alexandru-Legislatie-romaneasca-privind-arhivele-in-perioada-1872-1951.pdf
20-DUDOI-Marian-Alin-Politica-si-propaganda-vizita-delegatiei-municipale-britanice-in-Romania-1956.pdf
21-NICHIFOR-Gheorghe-NICHIFOR-Dorina-Liberalul-gorjean-Nicolae-Hasnas-sustinator-al-invatamantului-public-romanesc.pdf
22-PATRASCU-Dumitru-Valentin-Studiu-de-caz.-Viata-unui-muncitor-in-perioada-regimului-comunist-din-Romania.pdf
23-ISFANONI-Rusalin-NANU-Cristian-Valorificarea-turistica-a-relicvelor-de-arhitectura-traditionala-din-satele-judetului-Gorj.pdf
24-BALOSU-DUCAN-Cornel-De-la-Craciun-la-Boboteaza-sau-despre-timpul-plenar-al-sarbatorii-traditionale-in-Oltenia.pdf
25-PLENICEANU-Florentina-DIACONU-Florina-Necesitatea-cercetarii-vararitului-in-geoparcul-platoul-Mehedinti.pdf
26-DUMITRESCU-Ionut-Arhitectura-traditionala-din-microzona-Bujoreni-Muereasca-jud.-Valcea.pdf
27-BOSOANCA-Ecaterina-Albumul-de-esantioane-textile-decorative-apartinand-lui-Ion-Dumitrascu-din-Ponoarele-Mehedinti.pdf
28-CANURECI-Irinel-Locuintele-din-campia-Bailestilor-la-sfarsitul-secoluli-al-XIX-lea-si-inceputul-secolului-al-XX-lea.pdf
29-MANEANU-Varvara-Magdalena-Ciupagul-de-Balta-in-colectiile-Muzeului-Regiunii-Portilor-de-Fier-Catalog.-Subzona-Satul-de-sub-munte.pdf
30-DECA-Roxana-Ipostaze-ale-femininului-in-forme-de-reflectare-artistica.pdf
31-PANEA-Nicolae-O-antropologie-intr-o-ora.-Antropologie-si-calatorie.pdf
32-SZEMKOVICS-Laurentiu-Stefan-Matrice-sigilare-apartinand-Politiei-Orasului-Targu-Jiu-1867-1872.pdf
33-CATANA-Ion-Consideratii-asupra-conservarii-lemnului-la-Muzeul-Arhitecturii-Populare-din-Gorj-de-la-Curtisoara.pdf
34-PUPAZA-Grigore-Badea-Cartan-la-Targu-Jiu.pdf
35-POPESCU-BRADICENI-Ion-Biografi-i-contemporane.pdf
36-UNGUREANU-TICLENI-Ion-M-Casa-Negreanu-de-la-Muzeul-Curtisoara.pdf
37-HORTOPAN-Dumitru-Gheorghe-Calotoiu-Civilizatii-milenare-in-judetul-Gorj.-Epocile-bronzului-si-fierului.-Editura-Maiastra-Tg-Jiu-2012-339-p.-text-40-planse-si-141-figuri.pdf
38-CALOTOIU-Gheorghe-Drobeta-XXII.-Seria-arheologie-si-istorie.-Muzeul-Regiunii-Portilor-de-Fier-Drobeta-Turnu-Severin-2012.pdf
01 LUCA Sabin Adrian, TUDORIE Anamaria – Date cu privire la complexul C164 de la Turdaş-Luncă (Judeţul Hunedoara)
02 PĂTROI Cătălin Nicolae – Decorul și modalităţi de dispunere a sa pe fi gurinele antropomorfe de lut atribuite culturii eneolitice Sălcuţa
03 TUŢULESCU Ion – Forme de habitat aparţinând culturii Coţofeni în zona deluroasă şi montană a Olteniei
04 COTOROGEA Adina-Gabriela – Considerații asupra înmormântărilor tumulare din depresiunea subcarpatică a Polovragilor – necropola de la Milostea
05 CHIŢONU Mădălin – Descoperiri arheologice întâmplătoare în judeţul Mehedinţi
06 TERTECI Carol, TULUGEA Claudiu – Materiale ceramice Verbicioara din colecţiile Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea
07 SCHUSTER Cristian, POPA Traian – Despre câteva piese din lut ars din aşezarea basarabi de la Mironeşti-malul roşu (jud. Giurgiu)
08 CALOTOIU Gheorghe – Artefacte geto-dacice descoperite în judeţul Gorj
09 ROMAN Cristian, LUCA Sabin Adrian – Cavaleri incineraţi la Hunedoara-grădina castelului (platou)(jud. Hunedoara) (campaniile anilor 2008-2009)
10 MOCIOI Ion – Nume dacice de plante medicinale atestate
11 EL SUSI Georgeta – Date asupra speciilor de animale exploatate în locuirile din secolele II-IV şi VI-VII d. Chr. de la Militari – Câmpul Boja (Bucureşti). Campaniile arheologice din 2003, 2005
12 CRĂCIUNESCU Gabriel – Zona de la est de Portile de Fier în evul mediu
13 CALOTOIU Gheorghe, HORTOPAN Dumitru, COTOROGEA Adina-Gabriela – Cercetările arheologice preventive de la biserica “Sfi nții Voievozi” din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, județul Gorj
14 POPESCU Gabriela Neta – Însemnări de pe cartea veche românească din colecţia muzeului judeţean Gorj
15 IONIŢĂ-NICULESCU Mihaela – Derapaje ale vieţii matrimoniale. Divorţul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX – XX
16 PĂTRAȘCU Daniela-Liliana – Tripla Alianță în context european
17 FIRESCU Albinel – Evoluţia economică a Craiovei în perioada interbelică
18 DUDOI Marian-Alin, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin – Political involution in Romania during the fi rst half of 1948 depicted in a Review of the United States Minister
19 BRATU Alexandru – Legislaţie românească privind arhivele în perioada 1872-1951
20 DUDOI Marian-Alin – Politică şi propagandă vizita delegaţiei municipale britanice în România (1956)
21 NICHIFOR Gheorghe, NICHIFOR Dorina – Liberalul gorjean Nicolae Hasnaş, susţinător al învăţământului public românesc
22 PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin – Studiu de caz. Viaţa unui muncitor în perioada regimului comunist din România
23 IŞFANONI Rusalin, NANU Cristian – Valorificarea turistică a relicvelor de arhitectură tradiţională din satele judeţului Gorj
24 BĂLOSU DUCAN Cornel – De la Crăciun la Bobotează sau despre timpul plenar al sărbătorii tradiţionale în Oltenia
25 PLENICEANU Florentina, DIACONU Florina – Necesitatea cercetării vărăritului în geoparcul platoul Mehedinţi
26 DUMITRESCU Ionuţ – Arhitectura tradiţională din microzona Bujoreni-Muereasca, jud. Vâlcea
27 BOSOANCĂ Ecaterina – Albumul de eşantioane textile decorative aparţinând lui Ion Dumitraşcu din Ponoarele-Mehedinţi
28 CĂNURECI Irinel – Locuinţele din câmpia Băileştilor la sfarşitul secoluli al-XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
29 MĂNEANU Varvara Magdalena – Ciupagul de Balta în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier Catalog. Subzona Satul de sub munte
30 DECA Roxana – Ipostaze ale femininului în forme de reflectare artistică
31 PANEA Nicolae – O antropologie într-o oră. Antropologie şi călătorie
32 SZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan – Matrice sigilare aparţinând Poliţiei Oraşului Târgu Jiu (1867-1872)
33 CATANĂ Ion – Consideraţii asupra conservării lemnului la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara
34 PUPĂZĂ Grigore – Badea Cârţan la Târgu-Jiu
35 POPESCU-BRĂDICENI Ion – Biografi i contemporane
36 UNGUREANU-ŢICLENI Ion M – Casa Negreanu de la Muzeul Curtişoara
37 HORTOPAN Dumitru – Gheorghe Calotoiu, Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului. Editura Măiastra, Tg Jiu, 2012, 339 p. text, 40 planșe și 141 figuri
38 CALOTOIU Gheorghe – Drobeta XXII. Seria arheologie și istorie. Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2012
Name Type Size
Sari la conținut