ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – VII – 1997

01-MARINOIU-Vasile-Muzeul-Gorjului-o-institutie-centenara.pdf
02-ANGHELINU-Mircea-CIRCIUMARU-Marin-CIRCIUMARU-Radu-CIRSTINA-Ovidiu-COSAC-Marian-DINCA-Rodica-DOBRESCU-Roxana-MARGARIT-Dan-OLTEANU-Gheorghe-ROMICA-Pavel-Marturii-de-arta-paleolitica-in-pestera-Ci.pdf
03-CALOTOIU-Gheorghe-Prima-epoca-a-fierului-in-Nordul-Olteniei.pdf
04-CALOTOIU-Gheorghe-MARINOIU-Vasile-Cercetarile-arheologice-din-judetul-Gorj-Campaniile-1991-1996.pdf
05-BRATU-Olimpia-CALOTOIU-Gheorghe-MARINOIU-Vasile-Spada-de-bronz-de-la-Grui-judetul-Gorj.pdf
06-PANOIU-Andrei-PETAC-Emanuel-Un-fragment-dintr-un-tezaur-de-monede-romane-imperiale-descoperit-la-Preajba-Mare-Tirgu-Jiu-judetul-Gorj.pdf
07-CARABIS-Vasile-Relatiile-comerciale-ale-Olteniei-cu-Transilvania-din-secolul-al-XIII-lea-pina-la-inceputul-secolului-al-XIX-lea.pdf
08-HORTOPAN-Dumitru-MARINOIU-Vasile-Biserica-din-Stanesti-Gorj-evolutie-si-descoperiri-arheologice-recente.pdf
09-ISAC-Eva-Carti-vechi-romanesti-tiparite-la-Sibiu-aflate-in-colectiile-gorjene.pdf
10-GIRDU-Gheorghe-Cilnic-judetul-Gorj.pdf
11-PEPTAN-Daniel-Contributii-privind-activitatea-revolutionara-a-generalului-Gheorghe-Magheru-in-perioada-1848-1854.pdf
12-CIOBOTEA-Dinica-Intinderea-proprietatii-mosnenesti-la-1864-in-judetul-Gorj-conform-statisticii-din-1899.pdf
13-ANCU-Damian-Gorj-1893-sanatatea-publica.pdf
14-DEACONU-Luchian-Aspecte-ale-luptei-populatiei-din-Gorj-impotriva-ocupantilor-in-anii-1916-1918.pdf
15-UNGUREANU-Octavian-Soldati-fara-uniforma-in-batalia-de-la-Jiu.pdf
16-BALAN-Ion-Contributii-privind-evolutia-vietii-politice-gorjene-in-perioada-interbelica.pdf
17-DEACONU-Luchian-GHEORGHE-Otilia-Un-program-politic-liberal-inedit-elaborat-de-Gheorghe-Tatarescu.pdf
18-MISCHIE-Nicolae-Grigore-Iunian-aparator-al-regimului-democrat.pdf
19-CEZAR-Avram-Colectivizarea-in-fata-istoriei-I.pdf
20-MOCIOI-Ion-Alexandru-Stefulescu-1856-1910-I.pdf
21-STANOIU-Ion-Ion-Popescu-Voitesti-unul-dintre-cei-mai-mari-geologi-romani.pdf
22-HUICA-Ilie-In-memoriam-Ion-Popescu-Voitesti-1876-1996.pdf
23-MISCHIE-Nicolae-Grigore-Iunian-ministru-I.pdf
24-PLES-Gheorghe-Interferente-transcarpatice-Nasaud-Gorj-acad-Iuliu-Moisil.pdf
25-NEGULEASA-Dan-Teatrul-Milescu-Contributie-la-o-istorie-a-sa.pdf
26-BIRSAN-Niculina-Contributii-la-stadiul-cercetarilor-privind-istoria-Tirgu-Jiului.pdf
27-MARINOIU-Vasile-Generalul-Grigore-Nicolescu.pdf
28-NOVAC-Vasile-Activitatea-Generalului-de-divizie-Dumitru-Sava-Mircea-in-cele-trei-razboaie-din-prima-jumatate-a-secolului-al-XX-lea-vazuta-de-comandantii-sai-p318-349.pdf
29-GIRDU-Gheorghe-Vechi-unitati-spitalicesti-in-judetul-Gorj.pdf
30-CHIRITA-Mihai-Ungurenii-in-Tara-Romaneasca.pdf
31-POPESCU-Florina-Vasile-Alecsandri-si-razboiul-de-independenta.pdf
32-VASILESCU-Virgil-Continutul-ideatic-al-civilizatiei-lemnului.pdf
33-DRONDOE-Grigore-Traditie-inovatie-valoare.pdf
34-SMEU-Vasile-Consideratii-privind-pastoritul-in-Muntii-Gorjului.pdf
35-DRAGOESCU-Ion-Noi-manuscrise-gorjene-in-fondurile-arhivistice-din-Bucuresti.pdf
36-TARBAC-Ion-Publicatii-periodice-aparute-in-Gorj-dupa-22-Decembrie-1989-II.pdf
37-NECULA-STEFANESCU-Viorica-Inceputuri-ale-muzeografiei-romanesti-in-secolul-al-XIX-lea.pdf
38-ARCUS-Marin-Muzeul-satului-Radinesti.pdf
39-DAMIAN-Ancu-PAUNESCU-Emil-Cooperarea-intre-institutiile-specializate-in-tezaurizarea-patrimoniului-cultural-si-specificul-local.pdf
40-JUAN-Constantin-Contributii-la-arhitectura-populara-din-Mehedint-Pivnitele-etajate.pdf
41-LACEANU-Ion-Aspecte-ale-florei-si-vegetatiei-zonei-alpine-a-Muntilor-Paring.pdf
01 MARINOIU Vasile – Muzeul Gorjului – o instituție centenară
02 ANGHELINU Mircea, CÎRCIUMARU Marin, CÎRCIUMARU Radu, CÎRSTINA Ovidiu, COSAC Marian, DINCĂ Rodica, DOBRESCU Roxana, MĂRGĂRIT Dan, OLTEANU Gheorghe, ROMICĂ Pavel – Mărturii de artă paleolitică în peștera Ci
03 CALOTOIU Gheorghe – Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei
04 CALOTOIU Gheorghe, MARINOIU Vasile – Cercetările arheologice din județul Gorj – Campaniile 1991-1996
05 BRATU Olimpia, CALOTOIU Gheorghe, MARINOIU Vasile – Spada de bronz de la Grui, județul Gorj
06 PĂNOIU Andrei, PETAC Emanuel – Un fragment dintr-un tezaur de monede romane imperiale descoperit la Preajba Mare, Tîrgu Jiu, județul Gorj
07 CĂRĂBIȘ Vasile – Relațiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea
08 HORTOPAN Dumitru, MARINOIU Vasile – Biserica din Stănești – Gorj – evoluție și descoperiri arheologice recente
09 ISAC Eva – Cărți vechi românești tipărite la Sibiu, aflate în colecțiile gorjene
10 GÎRDU Gheorghe – Cîlnic – județul Gorj
11 PEPTAN Daniel – Contribuții privind activitatea revoluționară a generalului Gheorghe Magheru în perioada 1848-1854
12 CIOBOTEA Dinică – Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj, conform statisticii din 1899
13 ANCU Damian – Gorj 1893 – sănătatea publică
14 DEACONU Luchian – Aspecte ale luptei populației din Gorj împotriva ocupanților în anii 1916-1918
15 UNGUREANU Octavian – Soldați fără uniformă, în bătălia de la Jiu
16 BĂLAN Ion – Contribuții privind evoluția vieții politice gorjene în perioada interbelică
17 DEACONU Luchian, GHEORGHE Otilia – Un program politic liberal inedit elaborat de Gheorghe Tătărescu
18 MISCHIE Nicolae – Grigore Iunian, apărător al regimului democrat
19 CEZAR Avram – Colectivizarea în fața istoriei (I)
20 MOCIOI Ion – Alexandru Ștefulescu (1856-1910) – (I)
21 STĂNOIU Ion – Ion Popescu-Voitești – unul dintre cei mai mari geologi români
22 HUICĂ Ilie – In memoriam Ion Popescu-Voitești (1876-1996)
23 MISCHIE Nicolae – Grigore Iunian – ministru (I)
24 PLEȘ Gheorghe – Interferențe transcarpatice Năsăud-Gorj (acad, Iuliu Moisil)
25 NEGULEASA Dan – Teatrul Milescu – Contribuție la o istorie a sa
26 BÎRSAN Niculina – Contribuții la stadiul cercetărilor privind istoria Tîrgu-Jiului
27 MARINOIU Vasile – Generalul Grigore Nicolescu
28 NOVAC Vasile – Activitatea Generalului de divizie Dumitru Sava Mircea în cele trei razboaie din prima jumătate a secolului al XX-lea văzută de comandanții săi p318-349
29 GÎRDU Gheorghe – Vechi unități spitalicești în județul Gorj
30 CHIRIȚĂ Mihai – Ungurenii în Țara Românească
31 POPESCU Florina – Vasile Alecsandri și războiul de independență
32 VASILESCU Virgil – Conținutul ideatic al civilizației lemnului
33 DRONDOE Grigore – Tradiție, inovație, valoare
34 SMEU Vasile – Considerații privind păstoritul în Munții Gorjului
35 DRĂGOESCU Ion – Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București
36 TARBAC Ion – Publicații periodice apărute în Gorj după 22 Decembrie 1989 (II)
37 NECULA ȘTEFĂNESCU Viorica – Începuturi ale muzeografiei românești în secolul al XIX-lea
38 ARCUȘ Marin – Muzeul satului Rădinești
39 DAMIAN Ancu, PĂUNESCU Emil – Cooperarea între instituțiile specializate în tezaurizarea patrimoniului cultural și specificul local
40 JUAN Constantin – Contribuții la arhitectura populară din Mehedinț Pivnițele etajate
41 LĂCEANU Ion – Aspecte ale florei și vegetației zonei alpine a Munților Parîng
Name Type Size
Sari la conținut