ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – IV – 1988

01-SMEU-Vasile-Cadrul-natural-si-asezarea-neolitica-de-la-Runcu-Valea-Mare.pdf
02-BALTATEANU-Adrian-Contributii-privind-inceputul-primei-virste-a-fierului-in-judetul-Gorj.pdf
03-CALOTOIU-Gheorghe-Un-atelier-de-faurar-si-unelte-geto-dacice-descoperite-in-Gorj.pdf
04-IONESCU-Dan-Circulatia-monedei-bizantine-in-Oltenia-Muntenia-si-Dobrogea-in-secolele-VI-VII.pdf
05-MARINOIU-Vasile-Cornea-Brailoiu-si-alti-colaboratori-gorjeni-ai-domnitorului-Constantin-Brincoveanu.pdf
06-NICHIFOR-Gheorghe-Consideratii-cu-privire-la-dezvoltarea-economica-si-sociala-a-judetului-Gorj-in-secolele-XVII-XVIII.pdf
07-RADESCU-Nicolina-1907-in-judetul-Gorj.pdf
08-SECELEANU-Petre-Congresele-si-conferintele-nationale-ale-Partidului-Comunist-Roman-momente-istorice-in-cresterea-rolului-partidului-ca-forta-politica-conducatoare-a-societatii-noastre.pdf
09-NEGULEASA-Dan-Contributii-la-cunoasterea-miscarii-muncitoresti-din-judetul-Gorj.pdf
10-BAJMATARA-Domnica-Scoarte-si-covoarele-din-Gorj-traditie-si-contemporaneitate.pdf
11-BERINDAN-Cornelia-Niveluri-superioare-de-organizare-a-relatiei-interior-exterior-in-locuinta-populara-din-Gorj.pdf
12-BAJMATARA-Domnica-MARINOIU-Vasile-Pivnite-din-Gorj-sec.-XIV-XIX.pdf
13-VASILESCU-Virgil-Arhitectura-populara-a-conacului-de-plai-si-constructiile-anexe-din-zona-Olteniei-de-Nord.pdf
14-COSOROABA-R.-GIURGIULESCU-C.-TODEA-P.-Contributie-la-studiul-sistemului-agricol-feudal-din-plaiul-Novaci-judetul-Gorj.pdf
15-POENARU-Liviu-Atestari-documentare-privind-ceremonialul-nuntii-in-Gorj.pdf
16-DRAGOESCU-Ion-Manuscrise-etnografice-inedite-gorjene-in-fondurile-arhivistice-din-Bucuresti.pdf
17-NICHIFOR-Dorina-Din-activitatea-Ligii-Nationale-a-Femeilor-Romane-–-Gorj.pdf
18-POPESCU-Adrian-Contributii-la-o-incercare-de-istoric-pentru-inceputurile-Tarafului-Gorjului.pdf
19-SIBINESCU-Constantin-Modificari-in-peisajul-geomorfic-al-Motrului-mijlociu.pdf
20-HUICA-Ilie-Aspecte-inedite-din-viata-si-activitatea-geologului-Ion-Popescu-Voitesti.pdf
21-HUICA-Ilie-PAPIU-VICTOR-Corvin-Personalitatea-profesorului-Ion-Popescu-Voitesti-vazuta-de-urmasii-sai.pdf
22-BANCILA-Ion-I-am-cunoscut-pe-Ion-Popescu-Voitesti.pdf
23-PAUCA-Mircea-Profesorul-I.P.-Voitesti.pdf
24-SERAFIM-Gheorghe-Istoricul-invatamintului-pedagogic-in-judetul-Gorj.pdf
25-GIRDU-Gheorghe-Scoala-elineasca-si-romaneasca-de-la-Tirgu-Jiu.pdf
26-VADUVA-Filimon-Profesori-gorjeni-in-revolutia-de-la-1848.pdf
27-ANDRITOIU-V.-Invatamintul-gorjan-in-timpul-participarii-Romaniei-la-primul-razboi-mondial-1916-1918.pdf
28-IROD-Vasile-Consideratii-metodice-privind-utilizarea-in-cadrul-lectiilor-de-istorie-a-rezultatelor-activitatii-de-cercetare-stiintifica.pdf
29-BREZIANU-Barbu-Brincusi-thalia-si-terpsichora.pdf
30-SEGARCEANU-Ion-Coloana-infinita-si-pasarea-maiastra.pdf
31-MOCIOI-Ion-Un-clasic-al-artei-Constantin-Brincusi.pdf
32-SANDA-Ion-Brincusi-omul-artistul.pdf
33-MOCIOI-Ion-Artisti-statorniciti-la-Tirgu-Jiu-Misu-Popp-1827-1892-Iosif-Schmidt-Faur-1883-1934-Vitold-Rola-Piekarski-Arhitectul-Iulius-Dopplreiter-p-325-338.pdf
34-MOCIOI-Ion-Pictorul-Iosif-Keber-Omagiu-la-90-de-ani.pdf
35-MOCIOI-Ion-–-Trei-Poeti-Gorjeni-Emanuel-Paraianu-1863-1916-Pantelimon-Nicolescu-Monu-1901-1980-Ion-Gheorghe-Anglitoiu-1913-1942.pdf
36-PLOSCARU-Gheorghe-Tudor-Vladimirescu-repere-teatrale.pdf
37-CIRLUGEA-Zenovie-Gabriel-Georgescu-1914-1973.pdf
38-MOCIOI-Ion-–-Publicisti-Gorjeni-Ion-Gherasim-Gorjan-1800-1857-Grigore-Plesoianu-1808-1857-Nicu-D.-Milosescu-1856-1924-Jean-Barbulescu-1890-1957.pdf
39-UDRISTE-Elena-Inceputurile-iluminatutului-public-in-orasul-Tg.-Jiu.pdf
40-GIRDU-Gheorghe-Oltenii-in-Banat.pdf
41-CARABIS-Vasile-Satele-disparute-din-judetul-Gorj.pdf
42-BALASA-D.-COSOROABA-R.-Un-pergament-cu-text-slavon-pentru-satul-Poienari.pdf
43-ISAC-Eva-Indreptatea-legii-Tirgoviste-1652-in-patrimoniul-judetului-Gorj.pdf
44-CARABIS-Vasile-Conducerea-judetului-Gorj-in-veacurile-trecute.pdf
45-PATROSCOIU-Nicolae-Din-memoriile-unui-erou-veteran-al-primului-razboi-mondial-General-maior-in-retragere-Nicolae-Patrascoiu.pdf
46-ANDRITOIU-Vasile-Veteranul-Gheorghe-Largeanu-Braia-erou-al-razboiului-pentru-faurirea-statului-national-unitar-roman.pdf
47-GIRDU-Gheorghe-Martirii-de-la-Bradiceni-din-1916.pdf
48-GIRDU-Gheorghe-Testamentul-unui-erou-din-1916-Vasile-Irodion-Duse.pdf
49-POPESCU-Vasile-Eroi-ai-satelor-din-Cilnic-participanti-la-luptele-pentru-independenta-si-libertatea-patriei.pdf
01 SMEU Vasile – Cadrul natural și așezarea neolitică de la Runcu – Valea-Mare
02 BĂLTĂȚEANU Adrian – Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj
03 CALOTOIU Gheorghe – Un atelier de făurar și unelte geto-dacice descoperite în Gorj
04 IONESCU Dan – Circulația monedei bizantine în Oltenia, Muntenia și Dobrogea în secolele VI-VII
05 MARINOIU Vasile – Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu
06 NICHIFOR Gheorghe – Considerații cu privire la dezvoltarea economică și socială a județului Gorj în secolele XVII-XVIII
07 RĂDESCU Nicolina – 1907 în județul Gorj
08 SECELEANU Petre – Congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român – momente istorice în creșterea rolului partidului ca forță politică, conducătoare a societății noastre
09 NEGULEASA Dan – Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești din județul Gorj
10 BAJMATĂRĂ Domnica – Scoarțe și covoarele din Gorj – tradiție și contemporaneitate
11 BERINDAN Cornelia – Niveluri superioare de organizare a relației interior – exterior în locuința populară din Gorj
12 BAJMATĂRĂ Domnica, MARINOIU Vasile – Pivnițe din Gorj, sec. XIV-XIX
13 VASILESCU Virgil – Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord
14 COSOROABĂ R., GIURGIULESCU C., TODEA P. – Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj
15 POENARU Liviu – Atestări documentare privind ceremonialul nunții în Gorj
16 DRĂGOESCU Ion – Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București
17 NICHIFOR Dorina – Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane – Gorj
18 POPESCU Adrian – Contribuții la o încercare de istoric pentru începuturile Tarafului Gorjului
19 SIBINESCU Constantin – Modificări în peisajul geomorfic al Motrului mijlociu
20 HUICĂ Ilie – Aspecte inedite din viața și activitatea geologului Ion Popescu-Voitești
21 HUICĂ Ilie, PAPIU VICTOR Corvin – Personalitatea profesorului Ion Popescu-Voitești văzută de urmașii săi
22 BĂNCILĂ Ion – I-am cunoscut pe Ion Popescu-Voitești
23 PAUCĂ Mircea – Profesorul I.P. Voitești
24 SERAFIM Gheorghe – Istoricul învățămîntului pedagogic în județul Gorj
25 GÎRDU Gheorghe – Școala elinească și românească de la Tîrgu-Jiu
26 VĂDUVA Filimon – Profesori gorjeni în revoluția de la 1848
27 ANDRIȚOIU V. – Învățămîntul gorjan în timpul participării României la primul război mondial (1916-1918)
28 IROD Vasile – Considerații metodice privind utilizarea în cadrul lecțiilor de istorie a rezultatelor activității de cercetare științifică
29 BREZIANU Barbu – Brîncuși, thalia și terpsichora
30 SEGĂRCEANU Ion – Coloana infinită și pasărea măiastră
31 MOCIOI Ion – Un clasic al artei – Constantin Brîncuși
32 SANDA Ion – Brîncuși – omul, artistul
33 MOCIOI Ion – Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu – Mișu Popp (1827-1892), Iosif Schmidt-Faur (1883-1934), Vitold Rola Piekarski, Arhitectul Iulius Dopplreiter p 325-338
34 MOCIOI Ion – Pictorul Iosif Keber – Omagiu la 90 de ani
35 MOCIOI Ion – Trei Poeți Gorjeni Emanuel Părăianu (1863-1916), Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980), Ion Gheorghe Anglițoiu (1913-1942)
36 PLOSCARU Gheorghe – Tudor Vladimirescu – repere teatrale
37 CÎRLUGEA Zenovie – Gabriel Georgescu (1914-1973)
38 MOCIOI Ion – Publiciști Gorjeni Ion Gherasim-Gorjan (1800-1857), Grigore Pleșoianu (1808-1857), Nicu D. Miloșescu (1856-1924), Jean Bărbulescu (1890-1957)
39 UDRIȘTE Elena – Începuturile iluminatutului public în orașul Tg. Jiu
40 GÎRDU Gheorghe – Oltenii în Banat
41 CĂRĂBIȘ Vasile – Satele dispărute din județul Gorj
42 BALAȘA D., COSOROABĂ R. – Un pergament cu text slavon pentru satul Poienari
43 ISAC Eva – Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj
44 CĂRĂBIȘ Vasile – Conducerea județului Gorj în veacurile trecute
45 PĂTROȘCOIU Nicolae – Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial – General maior în retragere Nicolae Pătrășcoiu
46 ANDRIȚOIU Vasile – Veteranul Gheorghe Largeanu-Braia, erou al războiului pentru făurirea statului național unitar român
47 GÎRDU Gheorghe – Martirii de la Brădiceni din 1916
48 GÎRDU Gheorghe – Testamentul unui erou din 1916 Vasile Irodion Dușe
49 POPESCU Vasile – Eroi ai satelor din Cîlnic, participanți la luptele pentru independență și libertatea patriei
Name Type Size
Sari la conținut