ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – I – 1978

01-MOCIOI-Ion-Muzeul-Gorjului.pdf
02-GHERGHE-Petre-Cercetarile-arheologice-de-salvare-in-necropola-si-asezarea-geto-dacica-de-la-Turburea-judetul-Gorj.pdf
03-CALOTOIU-Gheorghe-GHERGHE-Petre-PETOLESCU-Constantin-Asezarea-romana-de-la-Sacelu.pdf
04-CALOTOIU-Gheorghe-Coalitia-antiotomana-din-vremea-lui-Mihai-Viteazul.-Documente-inedite.pdf
05-BARBU-Paul-GHERGHE-Otilia-Sistemul-politico-administrativ-judecatoresc-politienesc-si-militar-din-Gorj-in-perioada-regulamentara-1831-1848.pdf
06-MARINOIU-Vasile-Contributii-gorjene-la-tazboiul-de-independenta-1877-1878.pdf
07-DEACONU-Luchian-Pagini-de-eroism-in-lupta-pentru-apararea-patriei-Oltenia-14-august-11-noiembrie-1916.pdf
08-AVRAM-Cezar-Cadrul-economic-social-si-politic-al-Olteniei-in-preajma-alegerilor-parlamentare-din-iulie-1927.pdf
09-GIRDU-Gheorghe-Razbunari-in-Gorj-cu-ocazia-rascoalelor-taranesti-din-1907.pdf
10-SECELEANU-Petre-Lupta-maselor-populare-din-judetul-Gorj-pentru-cucerirea-prefecturii-3-martie-1945.pdf
11-RADU-Mircea-Tudor-Vladimirescu.pdf
12-POPESCU-Florina-Un-sculptor-gorjean-Constantin-Balacescu.pdf
13-NEGULEASA-Dan-Alexandru-Stefulescu-I.pdf
14-LACEANU-Ion-MARINOIU-Vasile-Aspecte-inedite-din-viata-savatului-Ion-Popescu-Voitesti.pdf
15-BECHERETE-Adrian-Primul-medic-spitalicesc-din-Gorj-dr.-Dimitrie-Culcer-1807-1867.pdf
16-POPESCU-Adrian-Maria-Tanase-la-Tirgu-Jiu.pdf
17-LACEANU-Ion-Contributii-la-cunoasterea-florei-si-vegetatiei-din-zona-de-confluenta-a-Gilortului-cu-Jiul.pdf
18-FIRU-Ion-STANOIU-Ioan-Cercetari-asupra-faunei-de-lepidoptere-Insecta-in-zona-de-Nord-si-Vest-a-Olteniei.pdf
19-UDRISTE-Elena-Muzeul-arhitecturii-populare-gorjene-de-la-Curtisoara.pdf
20-BAJMATARA-Domnica-Interiorul-taranesc-din-cadrul-Muzeului-Arhitectueii-Populare-din-Gorj-I.pdf
21-CARABIS-Vasile-Instalatii-de-tehnica-populara-pe-Valea-Jalesului.pdf
22-PUPAZA-Grigore-In-muzeul-satesc-din-Arcani-relicve-ale-dimierilor-de-pe-Jales.pdf
23-CHEZNOIU-C.-PUPAZA-Gheorghe-Batista-element-etnografico-folcloric-gorjenesc.pdf
24-GHELASE-Ion-Pastoritul-carpatin-in-Oltenia.pdf
25-SANDA-Ion-Obiceiuri-de-familie-in-Gorj.pdf
26-SAVOIU-E.-Scoala-primara-de-fete.-Contributii-la-istoria-invatamintului-din-Tirgu-Jiu.pdf
27-NEDELCEA-Tudor-Prima-scoala-de-ceramica-din-tara-Scoala-de-ceramica-din-Tirgu-Jiu.pdf
28-UNGUREANU-Octavian-Ferma-Destepatarea-de-la-Balanesti-–-Gorj.pdf
29-GHERGHE-Otilia-Forme-de-colaborare-intre-muzeul-de-istorie-si-scoala.pdf
30-DRAGOESCU-Ion-Iuliu-Moisil-corespondenta-inedita.pdf
31-NEGULEASA-Dan-POPESCU-Florina-Memoria-documentelor.pdf
32-NICOLESCU-Grigore-Regimentul-18-Gorj-in-luptele-de-la-Marasti-11-31-iulie-1917.pdf
33-SEGA-Vasile-Toponimie-gilorteana.pdf
34-MOCIOI-Ion-Calendarul-presei-gorjene.pdf
01 MOCIOI Ion – Muzeul Gorjului
02 GHERGHE Petre – Cercetările arheologice de salvare în necropola și așezarea geto-dacică de la Turburea, județul Gorj
03 CALOTOIU Gheorghe, GHERGHE, Petre, PETOLESCU, Constantin – Așezarea romană de la Săcelu
04 CALOTOIU Gheorghe – Coaliția antiotomană din vremea lui Mihai Viteazul. Documente inedite
05 BARBU Paul, GHERGHE Otilia – Sistemul politico-administrativ, judecătoresc, polițienesc și militar din Gorj în perioada regulamentară (1831-1848)
06 MARINOIU Vasile – Contribuții gorjene la tăzboiul de independență, 1877-1878
07 DEACONU Luchian – Pagini de eroism în lupta pentru apărarea patriei (Oltenia, 14 august – 11 noiembrie 1916)
08 AVRAM Cezar – Cadrul economic, social și politic al Olteniei în preajma alegerilor parlamentare din iulie 1927
09 GÎRDU Gheorghe – Răzbunări în Gorj, cu ocazia răscoalelor țărănești din 1907
10 SECELEANU, Petre – Lupta maselor populare din județul Gorj pentru cucerirea prefecturii – 3 martie 1945
11 RADU Mircea – Tudor Vladimirescu
12 POPESCU Florina – Un sculptor gorjean Constantin Bălăcescu
13 NEGULEASA Dan – Alexandru Ștefulescu (I)
14 LACEANU Ion, MARINOIU Vasile – Aspecte inedite din viața savatului Ion Popescu-Voitești
15 BECHERETE Adrian – Primul medic spitalicesc din Gorj dr. Dimitrie Culcer (1807-1867)
16 POPESCU Adrian – Maria Tănase la Tîrgu-Jiu
17 LĂCEANU Ion – Contribuții la cunoașterea florei și vegetației din zona de confluență a Gilortului cu Jiul
18 FIRU Ion, STĂNOIU Ioan – Cercetări asupra faunei de lepidoptere (Insecta) în zona de Nord și Vest a Olteniei
19 UDRIȘTE Elena – Muzeul arhitecturii populare gorjene de la Curtișoara
20 BAJMATĂRĂ Domnica – Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului Arhitectueii Populare din Gorj (I)
21 CĂRĂBIȘ Vasile – Instalații de tehnică populară pe Valea Jaleșului
22 PUPAZĂ Grigore – În muzeul sătesc din Arcani relicve ale dimierilor de pe Jaleș
23 CHEZNOIU C., PUPĂZĂ Gheorghe – Batista, element etnografico-folcloric gorjenesc
24 GHELASE Ion – Păstoritul carpatin în Oltenia
25 SANDA Ion – Obiceiuri de familie în Gorj
26 SĂVOIU E. – Școala primară de fete. Contribuții la istoria învățămîntului din Tîrgu-Jiu
27 NEDELCEA Tudor – Prima școală de ceramică din țară Școala de ceramică din Tîrgu-Jiu
28 UNGUREANU Octavian – Ferma Deștepatarea de la Bălănești – Gorj
29 GHERGHE Otilia – Forme de colaborare între muzeul de istorie și școală
30 DRĂGOESCU Ion – Iuliu Moisil – corespondență inedită
31 NEGULEASA Dan, POPESCU Florina – Memoria documentelor
32 NICOLESCU Grigore – Regimentul 18 Gorj în luptele de la Mărăști (11-31 iulie 1917)
33 SEGA Vasile – Toponimie gilorteană
34 MOCIOI Ion – Calendarul presei gorjene
Name Type Size
Sari la conținut