ISSN-P:1582-7151 | Jurnal anual | Annual journal

Litua. Studii și cercetări – XVII – 2015

01-HORTOPAN-Dumitru-Gheorghe-Calotoiu-–-La-a-65-a-aniversare.pdf
02-PATROI-Catalin-Nicolae-Studiu-comparativ-variante-de-decor-pe-fi-gurinele-antropomorfe-de-os-din-cultura-eneolitica-Salcuta-in-raport-cu-mediul-cultural-Gumelnita–faza-evolutiva-b1.pdf
03-EL-SUSI-Georgeta-Date-arheozoologice-preliminare-asupra-exploatarii-animalelor-in-asezarea-neolitica-de-la-radovanu-–-„La-Muscalu-Judetul-Calarasi.pdf
04-IRIMITA-MOCANU-Andrei-Cosmin-SCHUSTER-Cristian-Zu-den-anthropomorphen-darstellungen-Der-glina-kultur.pdf
05-GHERGHE-Petre-Descoperiri-arheologice-intamplatoare-in-perimetrul-comunei-Ionesti-judetul-Gorj.pdf
06-MARINOIU-Vasile-SANA-Daniel-PETCU-Radu-COLTEANU-Petre-Cercetarile-pentru-diagnostic-arheologic-desfasurate-in-lunile-noiembrie-decembrie-2014-Centura-Targu-Jiu.pdf
07-CRACIUNESCU-Gabriel-Un-nou-mormant-de-incineratie-din-necropola-de-epoca-bronzului-de-la-Crivina-judetul-Mehedinti.pdf
08-CALOTOIU-Gheorghe-HORTOPAN-Dumitru-MARINOIU-Vasile-COTOROGEA-Adina-Gabriela-Cercetarile-arheologice-preventive-in-siturile-de-epoca-romana-de-la-Bumbesti-Jiu-Judetul-Gorj.pdf
09-TUTULESCU-Ion-TERTECI-Carol-TULUGEA-Claudiu-Aurel-Nota-asupra-cercetarilor-arheologice-de-la-Proieni.pdf
10-CIOAREC-Ileana-Domeniul-Manastirii-Polovragi.pdf
11-MARINOIU-Vasile-Constantin-Brancoveanu-in-cateva-portrete-votive-in-biserici-din-nordul-Olteniei.pdf
12-STANCU-Claudiu-Biserica-Sf.-Imparati-Constantin-si-Elena-din-satul-Paisani-comuna-Stoina-valoros-monument-de-arta-bisericeasca-de-secol-XIX.pdf
13-HOBEANU-Ion-Ramasurile-de-pe-urma-slugerului-Tudor-Vladimirescu.-Documente-pastrate-la-Serviciul-Judetean-Gorj-al-Arhivelor-Nationale.pdf
14-DAMEAN-Sorin-Liviu-Rusia-si-alegerea-Principelui-Carol-de-Hohenzollern-Sigmaringen-ca-Domnitor-al-Romaniei.pdf
15-GHERGHE-Otilia-Problema-agrara-refl-ectata-in-publicatii-gorjene-editate-la-sfarsitul-secolului-al-XIX-lea-si-inceputul-secolului-al-XX-lea.pdf
16-IONITA-NICULESCU-Mihaela-Repere-demografi-ce-si-economice-in-evolutia-asezarilor-din-Nordul-Olteniei-pana-la-primul-razboi-mondial.pdf
17-ZAMFIROIU-Titus-Politica-nationalismului-constructiv-a-lui-Gheorghe-Tatarescu.pdf
18-GRECOIU-Cristian-Distrugeri-de-arhive-ale-institutiilor-gorjene.pdf
19-DUDOI-Marian-Alin-PATRASCU-Dumitru-Valentin-The-protection-of-Romanian-national-interest-against-soviet-arbitrary-demands.-A-case-document-a-note-of-the-Romanian-government-led-by-general-Sanatescu.pdf
20-CAUC-Dumitru-Aspecte-ale-dezvoltarii-economice-a-comunei-Negomir-1832-1948.pdf
21-DUDOI-Marian-Alin-Discutii-intre-membrii-corpului-diplomatic-prilejuite-de-receptia-organizata-de-legatia-Marii-Britanii-in-onoarea-incoronarii-reginei-Elisabeta-Bucuresti-2-iunie-1953.pdf
22-MATEI-Marius-Florin-Emigrari-si-imigrari-–-Oltenii-in-Banat.pdf
23-MUNTEANU-Simona-Etnologul-Tiberiu-Graur-In-Memoriam.pdf
24-ROBU-Lucian-Cornel-Irimie-in-contextul-dezvoltarii-invatamantului-etnologic-sibian-in-a-doua-jumatate-a-secolului-al-XX-lea.pdf
25-PUPAZA-Grigore-Particularitati-zonale-in-folclorul-copiilor-din-Gorj-–-Valea-Jalesului.pdf
26-CANURECI-Irinel-Pe-urmele-transhumantei-Padurenii-din-Oltenia.pdf
27-DECA-Roxana-Camasi-de-patrimoniu-din-colectiile-Casei-Baniei.pdf
28-MANEANU-Varvara-Magdalena-Costumul-popular-femeiesc-din-arealul-asezarii-Bala-Mehedinti.pdf
29-CIOCAN-Janeta-Textilele-de-interior-in-Tara-Chioarului-pe-parcursul-secolului-al-XX-lea.pdf
30-MURESAN-Mihaela-Harta-cerului-in-mentalitatea-taraneasca.pdf
31-VELTAN-Liviu-Uleinita-hidraulica-din-Ohaba-Sibisel.-Consideratii-ale-infl-uentei-industriale-asupra-unei-instalatii-si-a-perceptiei-profesionale-a-unei-comunitati-din-Tara-Hategului.pdf
32-MUNTEANU-Simona-Cimitirul-–-loc-de-plecare-loc-de-odihna-loc-de-intalnire-intre-generatii-si-epoci.pdf
33-PANEA-Nicolae-Mitologia-romaneasca-a-sfarsitului-lumii.pdf
34-BALOSU-Cornel-Calusul-de-la-Giurgita.pdf
35-DIACONU-Florina-Siturile-paleontolgice-din-Valea-Motrului-Mehedinti.pdf
36-COCHINA-Adela-Lista-lucrarilor-stintiifi-ce-ale-marelui-savant-geolog-Ion-Popescu-Voitesti.pdf
37-BANTEA-Felicia-Un-hobby-pentru-un-savant-Ion-Popescu-Voitesti-creator-de-rime.pdf
38-CISMASU-Daniel-Stefan-Dobruneanu-–-O-personalitate-ce-nu-trebuie-uitata.pdf
39-UNGUREANU-Adelin-Intaiul-general-al-Novaciului.-Parintele-Aviatiei-sanitare-romane.pdf
40-PATRASCU-Dumitru-Valentin-Marin-Gh.-Carlugea-din-Cordesti-–-participant-la-campania-din-Ungaria-din-vara-anului-1919.pdf
41-PATRASCU-Daniela-Liliana-PATRASCU-Dumitru-Valentin-Gheorghe-Negreanu-1912-2011.pdf
42-POPESCU-BRADICENI-Ion-Viata-si-Opera-domnului-Grigore-Gr.-Lupescu-eroul-bancherul-industriasul-si-martirul.pdf
43-PATRASCU-Daniela-Liliana-Casa-memoriala-Iosif-Keber-din-Targu-Jiu.pdf
44-POPESCU-Adrian-Rememorari.-O-premiera-absoluta-in-Gorj-–-un-cercetator-american-preocupat-de-muzica-lautareasca.pdf
45-CATANA-Ion-Cartea-Papusa-Povestea.-Expozitie-de-scenografi-e-a-Teatrului-Colibri-din-Craiova-la-Muzeul-Gorjului.pdf
46-TRAISTARU-Magdalena-Strategii-de-marketing-si-promovare-a-patrimoniului-Muzeului-Regiunii-Portilor-de-Fier-in-perioada-de-reabilitare-2010-2014.pdf
47-ALBU-Mihaela-Carmina-Balcanica-si-dialogul-intercultural.pdf
48-FIRESCU-Victor-Albinel-Pastoritul-in-Valea-Jiului-ieri-si-azi-Recenzie.pdf
49-TITA-Eugenia-Alina-Note-Comune-o-prietenie-dincolo-de-cuvinte.pdf
50-COTOROGEA-Adina-–-Gabriela-Scurta-prezentare-a-celor-mai-importante-evenimente-desfasurate-pe-parcursul-anului-2014-la-Muzeul-Judetean-Gorj-„Alexandru-Stefulescu.pdf
01 HORTOPAN Dumitru – Gheorghe Calotoiu – La a 65-a aniversare
02 PĂTROI Cătălin Nicolae – Studiu comparativ – variante de decor pe fi gurinele antropomorfe de os din cultura eneolitică Sălcuţa în raport cu mediul cultural Gumelniţa–faza evolutivă b1
03 EL SUSI Georgeta – Date arheozoologice preliminare asupra exploatării animalelor în așezarea neolitică de la radovanu – „La Muscalu”, Judeţul Călăraşi
04 IRIMIŢĂ-MOCANU Andrei Cosmin, SCHUSTER Cristian – Zu den anthropomorphen darstellungen Der glina-kultur
05 GHERGHE Petre – Descoperiri arheologice întâmplătoare în perimetrul comunei Ioneşti, judeţul Gorj
06 MARINOIU Vasile, SANA Daniel, PETCU Radu, COLȚEANU Petre – Cercetările pentru diagnostic arheologic, desfășurate în lunile noiembrie-decembrie 2014, Centura Targu Jiu
07 CRĂCIUNESCU Gabriel – Un nou mormânt de incinerație din necropola de epoca bronzului de la Crivina, județul Mehedinți
08 CALOTOIU Gheorghe, HORTOPAN Dumitru, MARINOIU Vasile, COTOROGEA Adina-Gabriela – Cercetările arheologice preventive în siturile de epocă romană de la Bumbești Jiu, Județul Gorj
09 TUŢULESCU Ion, TERTECI Carol, TULUGEA Claudiu Aurel – Notă asupra cercetărilor arheologice de la Proieni
10 CIOAREC Ileana – Domeniul Mănăstirii Polovragi
11 MARINOIU Vasile – Constantin Brâncoveanu în câteva portrete votive în biserici din nordul Olteniei
12 STANCU Claudiu – Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din satul Păişani, comuna Stoina- valoros monument de artă bisericească de secol XIX
13 HOBEANU Ion – Rămasurile de pe urma slugerului Tudor Vladimirescu. Documente păstrate la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale
14 DAMEAN Sorin Liviu – Rusia şi alegerea Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca Domnitor al României
15 GHERGHE Otilia – Problema agrară refl ectată în publicaţii gorjene editate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea
16 IONIŢĂ-NICULESCU Mihaela – Repere demografi ce şi economice în evoluţia aşezărilor din Nordul Olteniei până la primul război mondial
17 ZAMFIROIU Titus – Politica naționalismului constructiv a lui Gheorghe Tătărescu
18 GRECOIU Cristian – Distrugeri de arhive ale instituţiilor gorjene
19 DUDOI Marian-Alin, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin – The protection of Romanian national interest against soviet arbitrary demands. A case document a note of the Romanian government, led by general Sănătescu
20 CAUC Dumitru – Aspecte ale dezvoltării economice a comunei Negomir (1832-1948)
21 DUDOI Marian-Alin – Discuţii între membrii corpului diplomatic prilejuite de recepţia organizată de legaţia Marii Britanii în onoarea încoronării reginei Elisabeta (Bucureşti, 2 iunie 1953)
22 MATEI Marius Florin – Emigrări și imigrări – Oltenii în Banat
23 MUNTEANU Simona – Etnologul Tiberiu Graur – In Memoriam
24 ROBU Lucian – Cornel Irimie în contextul dezvoltării învăţământului etnologic sibian în a doua jumătate a secolului al XX-lea
25 PUPĂZĂ Grigore – Particularităţi zonale în folclorul copiilor din Gorj – Valea Jaleşului
26 CĂNURECI Irinel – Pe urmele transhumanţei-Pădurenii din Oltenia
27 DECA Roxana – Cămăși de patrimoniu din colecțiile Casei Băniei
28 MĂNEANU Varvara Magdalena – Costumul popular femeiesc din arealul aşezării Bala-Mehedinţi
29 CIOCAN Janeta – Textilele de interior în Ţara Chioarului pe parcursul secolului al XX-lea
30 MUREŞAN Mihaela – Harta cerului în mentalitatea ţărănească
31 VELŢAN Liviu – Uleinița hidraulică din Ohaba-Sibișel. Considerații ale infl uenței industriale asupra unei instalații și a percepției profesionale a unei comunități din Țara Hațegului
32 MUNTEANU Simona – Cimitirul – loc de plecare, loc de odihnă, loc de întâlnire între generaţii şi epoci
33 PANEA Nicolae – Mitologia românească a sfârşitului lumii
34 BĂLOSU Cornel – Căluşul de la Giurgiţa
35 DIACONU Florina – Siturile paleontolgice din Valea Motrului (Mehedinţi)
36 COCHINĂ Adela – Lista lucrărilor ștințiifi ce ale marelui savant geolog, Ion Popescu Voitești
37 BANTEA Felicia – Un hobby pentru un savant – Ion Popescu Voiteşti, creator de rime
38 CISMAŞU Daniel – Ştefan Dobruneanu – O personalitate ce nu trebuie uitată
39 UNGUREANU Adelin – Întâiul general al Novaciului. Părintele Aviaţiei sanitare române
40 PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin – Marin Gh. Cârlugea din Cordeşti – participant la campania din Ungaria din vara anului 1919
41 PĂTRAŞCU Daniela Liliana, PĂTRAŞCU Dumitru-Valentin – Gheorghe Negreanu (1912 – 2011)
42 POPESCU-BRĂDICENI Ion – Viaţa şi Opera domnului Grigore Gr. Lupescu, eroul, bancherul, industriaşul şi martirul
43 PĂTRAŞCU Daniela-Liliana – Casa memorială Iosif Keber din Târgu-Jiu
44 POPESCU Adrian – Rememorări. O premieră absolută în Gorj – un cercetător american preocupat de muzica lăutărească
45 CATANĂ Ion – Cartea, Păpuşa, Povestea. Expoziţie de scenografi e a Teatrului Colibri din Craiova la Muzeul Gorjului
46 TRĂISTARU Magdalena – Strategii de marketing şi promovare a patrimoniului Muzeului Regiunii Porţilor de Fier în perioada de reabilitare 2010-2014
47 ALBU Mihaela – Carmina Balcanica şi dialogul intercultural
48 FIRESCU Victor Albinel – Păstoritul în Valea-Jiului ieri și azi – (Recenzie)
49 TIȚA Eugenia Alina – ”Note Comune”, o prietenie dincolo de cuvinte
50 COTOROGEA Adina – Gabriela – Scurtă prezentare a celor mai importante evenimente desfășurate pe parcursul anului 2014 la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Name Type Size
Sari la conținut